Avslutade markanvisningar

När en markanvisning antagits och tilldelats av tekniska nämnden är markanvisningen avslutad. Dock följer massa spännande jobb med att förverkliga projektet!

Här nedan hittar du information om de markanvisningar som har tilldeltas från 2019 och framåt. Det är maranvisningar som står inför byggstart och i vissa fall redan är klara.

Drättinge, Kaxholmen

Illustrationsbild över Drättinge, Kaxholmen.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer för byggnation av 7 kedjehus med upplåtelseform äganderätt och två flerbostadshus innehållande totalt 24 lägenheter med upplåtelseform bostadsrätt

Status: Byggnationen färdigställd.

Området

Drättinge ligger i sydöstra delen av Kaxholmen i anslutning till Nyodlingsvägen och Tunnlandsvägen. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. Markanvisningsområdet är omgärdat av jordbruksmark i sydost, natur- och skogsområde i norr och i sydväst gränsar området till ett villaområde.

Ekhagen, studentbostäder

Illustrationsbild Ekhagen 2:1 (studentbostäder).

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Laborma för byggnation av ca 320 studentlägenheter med upplåtelseform hyresrätt.

Status: Byggnationen färdigställd.

Området

Området är beläget på den västra delen av Ekhagen i Jönköping, nära handelsområdet Asecs, söder om E4:an. Till centrala Jönköping är det ca 4 km. Ekhagen är omgivet av grönområden och består av en blandad bebyggelse i form av villor, flerbostadshus, kontor samt industritomter.

Området finns med i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett utbyggnads- och förtätningsområde. För markanvisningen hade kommunen en tydlig miljöprofil för att skapa ett hållbart område med hög miljöambition.

Fagerslätt Östra, flerbostadshus

Markanvisningen tilldelades Järntorget Bostad AB för byggnation av 102 hyreslägenheter.

Status: Byggnationen färdigställd.

Området

Markanvisningsområdet är beläget i östra delen av Fagerslätt öster om Huskvarna centrum. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. Intill markanvisningsområdet ligger Fagerslättsskolan och befintligt bebyggelse i form av rad- och parhus samt fristående villor.

Fagerslätt Östra illustrationsbild

Vy från skogsbrynet som visar grillplats samt utsikten mellan husen.

Fagerslätt Östra, par- och radhus

Illustrationsbild Fagerslätt Östra

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Byggvision för byggnation av totalt 17 par- och radhus i bostadsrättsform.

Status: Byggnationen färdigställd.

Området
Markanvisningsområdet är beläget i östra delen av Fagerslätt utmed Hakarpsvägen ca 12 km från Jönköpings centrum. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. I anslutning till området finns befintlig bebyggelsestruktur som ligger väster om Hakarpsvägen och utgörs av ett radhus- och villaområde samt ett punkthus på 6 våningar.

Hisingstorp

Markanvisningen tilldelades Asplunds Bygg AB för byggnation av ca 82 hyresrätter, varav 48 lägenheter utgör ett trygghetsboende med gemensamma lokaler.

Byggnation pågår och förvaltare och uthyrare av lägenheterna blir Nivika.

Området
Markanvisningsområdet är beläget i stadsdelen Hisingstorp som ligger ca 4 km väster om Jönköpings centrum.

Hisingstorp, planerad byggnation.

Illustrationsbild.

Kungsängen, kvarter A

Illustrationsbild Kungsängen kvarter A

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Nivika Fastigheter AB för byggnation av ca 80 hyresrätter och 4-5 lokaler.

Status: Byggnationen färdigställd.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter B1

Illustrationsbild kvarter B1.

Illustrationsbild.

Markanvisningen tilldelades Cernera Fastigheter AB för byggnation av ca 80 hyresrätter och ca 4-5 möjliga lokaler.

Status: Byggaktören har ett tecknat markanvisningsavtal med kommunen som gäller fram till sommaren 2023.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter B2

Illustrationsbilder kvarter B2.

Illustrationsbild.

Markanvisningen tilldelades SHH Bostad AB för byggnation av ca 70 bostadsrätter (varav ca 8 radhus) och ca 4-5 möjliga lokaler.

Status: Byggaktören har ett tecknat markanvisningsavtal med kommunen som gäller under 2023

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter F

Illustrationsbild Kungsängen kv. F

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Nivika Fastigheter AB för byggnation av ca 60 hyresrätter och 1 lokal.

Status: Byggnationen färdigställd

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter G1

Illustrationsbild Kungsängen kvarter G1.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades PEAB för byggnation av för byggnation av ca 40 bostadsrätter.

Status: Byggnationen pågår.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter G2

Illustrationsbild Kungsängen kvarter G2.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades House Of Nordic Projektutveckling AB för byggnation av 7 radhus/parhus.

Status: Byggnationen färdigställd.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter G3

Illustrationsbild Kungsängen kvarter G3.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Willhem AB för byggnation av för byggnation av ca 50 hyresrätter.

Status: Byggnationen färdigställd.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter J och K

Illustrationsbild Kungsängen kvarter J och K

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Blue Wall Construction AB för byggnation av ca 45 hyresrätter.

Status: Byggnationen färdigställd.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Lekeryd

Markanvisningen tilldelades Jönköpings Byggvision AB i samarbete med Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB för byggnation av 16 äganderätter fördelat på sex friliggande enbostadshus och 10 parhus.

Status: Byggnationen pågår.

Området

Markanvisningsområdet är beläget i Lekeryd cirka två mil öster om Jönköping. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. I anslutning till markanvisningsområdet finns befintlig bebyggelse främst i form av friliggande enbostadshus och i övrigt gränsar området till natur- och jordbruksmark.

Illustrationsbild över Stenåkersvägen i Lekeryd.

Månsarp

Markanvisningen för Månsarp område A tilldelades GBJ Bygg för byggnation av 30 hyresrätter.

Status: Byggnationen pågår.

Markanvisningen för Månsarp område B tilldelades GBJ Bygg för byggnation av 20 bostadsrätter. Byggstart är beräknat till 2022.

Markanvisningen för Månsarp område C tilldelades OBOS Bostadsutveckling för byggnation av 9 äganderätter. Byggstart är beräknat till hösten 2021.

Månsarp hyresrätter.

Illustrationsbild. Område A, 30 hyresrätter.

Månsarp bostadsrätter.

Illustrationsbild. Område B, 20 bostadsrätter.

Månsarp äganderätt.

Illustrationsbild. Område C, 9 äganderätter.

Råslätt, Önskemålet

Illustration på området Önskemålet, Råslätt.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades FB Bostad i Göteborg för byggnation av 88 bostadsrätter.

Status: Byggnationen färdigställd.

Området

Markanvisningsområdet är beläget i stadsdelen Råslätt som ligger ca 5 km söder om Jönköpings centrum.

Den gällande detaljplanen medger byggnation av bostäder med 3-5 våningar med möjlighet till lokaler med mindre verksamheter i bottenvåning.

Sannaängens trygghetsboende

Ilustrationsbild Kungsängen kv. M

Illustrationsbild

På Sannaängen, del av Vättersnäs 1:1 bygger vi ett trygghetsboende som innehåller 35 hyreslägenheter och 1 gemensamhetslokal. Kamelia Samhällsfastigheter AB vann markanvisningen.

Status: Byggnationen färdigställd.

Området
Området ligger söder om Sannabadet i stadsdelen Vättersnäs, i östra Jönköping. I områdets närhet finns flera friluftsvärden av stor betydelse såsom Sannabadet, Skrämmabäckens ravin och naturreservatet Rosenlunds bankar.

Området ligger ca 6 km från Jönköping centrum och ca 3 km från Huskvarna centrum. Den närmsta busshållplatsen ligger inom 300 meter och Österängens centrum med bl.a. livsmedelsaffär finns inom 700 meter.

Detaljplan för Vättersnäs 1:1 Länk till annan webbplats.

Åsen kvarter H och I

Illustration över bostadsområdet Åsen kvarter H och I.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades RE Equity Fund AB för byggnation av 98 bostäder med upplåtelseform bostadsrätter samt äganderätter. Inlämnat förslag är projekterat tillsammans med EG Architects AB.

Området

Området Åsen är beläget cirka 3 km väster om Jönköpings centrum. Markanvisningen är den andra inom planområdet som är en fortsättning av utbyggnadsområdet Samset-Åsen.


Åsen kvarter R och Q

Illustrationsbild Åsen.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Tornet Bostadsproduktion AB för byggnation av cirka 100 hyresrätter och är projekterat tillsammans med White arkitekter AB.

Området
Området Åsen ligger cirka 3 km väster om Jönköpings centrum och är en vidareutveckling av området Samset. Tornets förslag har en fin gestaltning med mindre flerbostadshus, likt stadsvillor. Det passar bra till de närliggande villakvarteren och skapar ett levande gaturum mot Samsetgatan.

När Åsen är färdigbyggt förväntas det innehålla cirka 1000 bostäder. Kommunen planerar även för en ny skola, förskola samt ett vård- och omsorgsboende i området.

Detaljplan för Åsen 1:2 m.fl. Jönköping

Jupiter 13, Västra centrum

Willhem AB har blivit tilldelad markanvisning för byggnation av 64 hyresrätter. Detaljplan pågår och markanvisningsavtal är tecknat med exploatören.

Senast granskad/publicerad: