Avslutade markanvisningar

När en markanvisning antagits och tilldelats av tekniska nämnden är markanvisningen avslutad. Dock följer massa spännande jobb med att förverkliga projektet!

Här nedan finner du de markanvisningar som har tilldelats och alltså står inför byggstart och i vissa fall redan är klara.

Barnarp, Höstljungstigen

Illustrationsbild Barnarp Höstljungstigen

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Svensk Husproduktion AB för byggnation av seniorbostäder omfattande 6 radhus med upplåtelseform äganderätt.

Byggnationen påbörjades 2018 och var färdig 2019.

Området

Markanvisningsområdet är beläget i samhället Barnarp som ligger ca 10 km söder om Jönköpings centrum. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. Aktuell exploateringsfastighet, Barnarp 11:41, som nu ska markanvisas är 2150 m².

Drättinge, Kaxholmen

Illustrationsbild över Drättinge, Kaxholmen.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer för byggnation av 7 kedjehus med upplåtelseform äganderätt och två flerbostadshus innehållande totalt 24 lägenheter med upplåtelseform bostadsrätt

Byggnation pågår och bostäderna beräknas vara klara etappvis med start 2020.

Området

Drättinge ligger i sydöstra delen av Kaxholmen i anslutning till Nyodlingsvägen och Tunnlandsvägen. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. Markanvisningsområdet är omgärdat av jordbruksmark i sydost, natur- och skogsområde i norr och i sydväst gränsar området till ett villaområde.

Ekhagen, studentbostäder

Illustrationsbild Ekhagen 2:1 (studentbostäder).

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Laborma för byggnation av ca 320 studentlägenheter med upplåtelseform hyresrätt.

Byggstart är beräknat till hösten 2020.

Området

Området är beläget på den västra delen av Ekhagen i Jönköping, nära handelsområdet Asecs, söder om E4:an. Till centrala Jönköping är det ca 4 km. Ekhagen är omgivet av grönområden och består av en blandad bebyggelse i form av villor, flerbostadshus, kontor samt industritomter.

Området finns med i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett utbyggnads- och förtätningsområde. För markanvisningen hade kommunen en tydlig miljöprofil för att skapa ett hållbart område med hög miljöambition.

Ekhagen Jära, Koriandervägen

Illustrationsbild Ekhagen Jära (radhus).

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Byggkompaniet för byggnation av 12 radhus med upplåtelseform äganderätt.

Byggnationen påbörjades 2017 och var färdigt 2018.

Området

Ekhagen är ett stort bostadsområde som ligger ca 4 km sydost om Jönköpings stadskärna och består av villaområden och flerbostadshus. Vid foten av det vackra naturreservatet Bondberget och nedanför den populära Järabacken ligger aktuellt område som kommunen nu inbjuder till byggnation.

Området finns med i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett utbyggnads- och förtätningsområde. Det aktuella området består av gräsbeväxt åkermark som kommer tas i anspråk för bostadsändamål.

Fagerslätt Östra, flerbostadshus

Markanvisningen tilldelades Järntorget Bostad AB för byggnation av 102 hyreslägenheter.

Byggstart är beräknat till våren 2022 och inflyttning under senare delen av 2023.

Området

Markanvisningsområdet är beläget i östra delen av Fagerslätt öster om Huskvarna centrum. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. Intill markanvisningsområdet ligger Fagerslättsskolan och befintligt bebyggelse i form av rad- och parhus samt fristående villor.

Fagerslätt Östra illustrationsbild

Vy från skogsbrynet som visar grillplats samt utsikten mellan husen.

Fagerslätt Östra, par- och radhus

Illustrationsbild Fagerslätt Östra

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Byggvision för byggnation av totalt 17 par- och radhus i bostadsrättsform.

Byggnationen är tänkt att påbörjas våren/sommaren 2021.

Området
Markanvisningsområdet är beläget i östra delen av Fagerslätt utmed Hakarpsvägen ca 12 km från Jönköpings centrum. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. I anslutning till området finns befintlig bebyggelsestruktur som ligger väster om Hakarpsvägen och utgörs av ett radhus- och villaområde samt ett punkthus på 6 våningar.

Flahult etapp 2

Illustrationsbild Flahult etapp 2

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades EREIM för byggnation av 29 par- och radhus med upplåtelseform bostadsrätt.

Byggnationen påbörjades 2018 och var färdigt 2019.

Området

Området är beläget inom Flahult (Norrahammar) ca 10 km söder om Jönköpings centrum. Exploateringsområdet ligger inom etapp 2 för utbyggnaden av Flahult, vid Läkeörtsvägen.

Exploateringsområdet är totalt 10 270 m²  och inom området planeras byggnation av grupphus.

Hisingstorp

Markanvisningen tilldelades Asplunds Bygg AB för byggnation av ca 82 hyresrätter, varav 48 lägenheter utgör ett trygghetsboende med gemensamma lokaler.

Byggnation pågår och förvaltare och uthyrare av lägenheterna blir Nivika.

Området
Markanvisningsområdet är beläget i stadsdelen Hisingstorp som ligger ca 4 km väster om Jönköpings centrum.

Hisingstorp, planerad byggnation.

Illustrationsbild.

Kungsängen, kvarter A

Illustrationsbild Kungsängen kvarter A

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Nivika Fastigheter AB för byggnation av ca 80 hyresrätter och 4-5 lokaler.

Byggnationen påbörjades hösten 2019 och bostäderna beräknas vara klara våren 2021.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter B1

Illustrationsbild kvarter B1.

Illustrationsbild.

Markanvisningen tilldelades Cernera Fastigheter AB för byggnation av ca 70 hyresrätter och ca 4-5 möjliga lokaler.

Byggnationen beräknas påbörjas i början av 2022 och beräknas vara klar runt årsskiftet 2022/2023.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter B2

Illustrationsbilder kvarter B2.

Illustrationsbild.

Markanvisningen tilldelades SHH Bostad AB för byggnation av ca 70 bostadsrätter (varav ca 8 radhus) och ca 4-5 möjliga lokaler.

Byggnationen beräknas påbörjas i början av 2022 och beräknas vara klar runt årsskiftet 2022/2023.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter C1

Illustrationsbild Kungsängen kvarter C1

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades GBJ Bygg för byggnation av 52 bostadsrätter.

Byggnationen påbörjades 2016 och var färdigt 2018. 

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter C2

Illustrationsbild Kungsängen kvarter C2

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Hökerum Bygg för av byggnation av 55 bostadsrätter.

Byggnationen påbörjades 2016 och var färdigt 2017. 

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter D (centrumhuset)

Illustrationsbild Kungsängen kvarter D.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Essem Care för byggnation av 52 bostadsrätter, vårdcentral och kommersiell lokal.

Byggnationen påbörjades 2016 och var färdigt 2019. 

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter E (trygghetsboende)

Illustrationsbild Kungsängen kvarter E.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Kungsportskyrkan för byggnation av totalt 45 trygghetsbostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.

Byggnationen påbörjades 2014 och var färdigt 2016. 

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter F

Illustrationsbild Kungsängen kv. F

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Nivika Fastigheter AB för byggnation av ca 60 hyresrätter och 1 lokal.

Byggnationen påbörjades hösten 2019 och bostäderna beräknas vara klara sommaren 2021.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter G1

Illustrationsbild Kungsängen kvarter G1.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades PEAB för byggnation av för byggnation av ca 40 bostadsrätter.

Byggstart är beräknat till hösten/vintern 2020.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter G2

Illustrationsbild Kungsängen kvarter G2.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades House Of Nordic Projektutveckling AB för byggnation av 7 radhus/parhus.

Byggstart är beräknat till hösten/vintern 2020.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter G3

Illustrationsbild Kungsängen kvarter G3.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Willhem AB för byggnation av för byggnation av ca 50 hyresrätter.

Byggstart är beräknat till hösten/vintern 2020.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter H1

Illustrationsbild Kungsängen kvarter H1

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Skeppsviken för byggnation av 15 bostadsrätter i flerbostadshus.

Byggnationen påbörjades 2014 och var färdigt 2016.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter H2

Illustrationsbild Kungsängen kvarter H2.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades BSV arkitekter & ingenjörer för byggnation av ca 30 smålägenheter men då markanvisningen återlämnades så har avtal tecknats med Vätterhem för byggnation av ca 25 hyresrätter fördelat på två huskroppar.

Byggnationen påbörjades 2019 och var färdiga våren 2020.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter H3

Illustrationsbild Kungsängen kvarter H3.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Gullmanders arkitekter och ingenjörer AB för byggnation av 5 radhus i äganderättsform.

Byggnationen påbörjades 2016 och var färdigt 2017.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter I (förskola)

Illustrationsbild Kungsängen kvarter I.

Illustrationsbild.

Kvarteret innehåller en kommunal förskola för ca 120 barn.

Byggnationen påbörjades 2018 och var färdig 2020.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter J och K

Illustrationsbild Kungsängen kvarter J och K

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Blue Wall Construction AB för byggnation av ca 45 hyresrätter.

Byggstart våren 2020 och beräknas vara inflyttningsklart sommaren 2021.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter L

Illustration Kungsängen kvarter L.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Ditt nya hem i mellansverige AB för byggnation av 17 radhus i bostadsrättsform.

Byggnationen påbörjades 2017 och var färdigt 2018.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter M

Illustrationsbild Kungsängen kv. M

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades GBJ Bygg AB för byggnation av 24 bostadsrätter.

Byggnationen påbörjades 2016 och var färdigt 2017.

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Lekeryd

Markanvisningen tilldelades Jönköpings Byggvision AB i samarbete med Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB för byggnation av 16 äganderätter fördelat på sex friliggande enbostadshus och 10 parhus.

Byggstart är beräknat till hösten 2022 och inflyttning från och med kvartal två 2023.

Området

Markanvisningsområdet är beläget i Lekeryd cirka två mil öster om Jönköping. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. I anslutning till markanvisningsområdet finns befintlig bebyggelse främst i form av friliggande enbostadshus och i övrigt gränsar området till natur- och jordbruksmark.

Illustrationsbild över Stenåkersvägen i Lekeryd.

Månsarp

Markanvisningen för Månsarp område A tilldelades GBJ Bygg för byggnation av 30 hyresrätter. Byggstart är beräknat till 2022.

Markanvisningen för Månsarp område B tilldelades GBJ Bygg för byggnation av 20 bostadsrätter. Byggstart är beräknat till 2022.

Markanvisningen för Månsarp område C tilldelades OBOS Bostadsutveckling för byggnation av 9 äganderätter. Byggstart är beräknat till hösten 2021.

Månsarp hyresrätter.

Illustrationsbild. Område A, 30 hyresrätter.

Månsarp bostadsrätter.

Illustrationsbild. Område B, 20 bostadsrätter.

Månsarp äganderätt.

Illustrationsbild. Område C, 9 äganderätter.

Råslätt, Önskemålet

Illustration på området Önskemålet, Råslätt.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades FB Bostad i Göteborg för byggnation av 88 bostadsrätter.

Projektet byggstartade december 2020. Säljstart av bostadsrätterna sker i september 2021 via Svensk fastighetsförmedling. Inflyttning är planerad till sommaren 2022.

Området

Markanvisningsområdet är beläget i stadsdelen Råslätt som ligger ca 5 km söder om Jönköpings centrum.

Den gällande detaljplanen medger byggnation av bostäder med 3-5 våningar med möjlighet till lokaler med mindre verksamheter i bottenvåning.

Samset/Åsen, Orgeln 1

Illustrationsbild Orgeln 1

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades FB Bostad för byggnation av 9 stadsradhus och flerbostadshus innehållande 50 lägenheter med upplåtelseform bostadsrätt.

Byggnationen påbörjades 2017 och var färdigt 2019.

Området

Området är vackert beläget uppe på höjderna i västra Jönköping. Planområdet ligger mellan Västerleden och Klockarpsvägen ca 3 km väster om Jönköpings centrum. 

Området finns med i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett utbyggnads- och förtätningsområde. Exploateringsområdet begränsas i norr av bostadsbebyggelse från tidigare exploatering. I söder fortsätter ett förhållandevis plant jordbrukslandskap med inslag av lövskog och i väster höjer sig terrängen upp mot en skogsbevuxen höjdrygg. Områdets naturvärde är påtagligt och dess närhet till skog ger goda rekreationsmöjligheter för både yngre som äldre.

Samset/Åsen, Operan 1

Illustrationsbild Samset/Åse, Operan 1

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Nivika för byggnation av flerbostadshus innehållande 66 lägenheter med upplåtelseform hyresrätt.

Byggnationen påbörjades 2017 och var färdigt 2019.

Området

Området är vackert beläget uppe på höjderna i västra Jönköping. Exploateringsområdet ligger mellan Västerleden och Klockarpsvägen ca 3 km väster om Jönköpings centrum. 

Området finns med i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett utbyggnads- och förtätningsområde. Planområdet begränsas i norr av bostadsbebyggelse från den första planetappen. I söder fortsätter ett förhållandevis plant jordbrukslandskap med inslag av lövskog och i väster höjer sig terrängen upp mot en skogsbevuxen höjdrygg. Områdets naturvärde är påtagligt och dess närhet till skog ger goda rekreationsmöjligheter för både yngre som äldre.

Sannaängens trygghetsboende

Ilustrationsbild Kungsängen kv. M

Illustrationsbild

På Sannaängen, del av Vättersnäs 1:1 bygger vi ett trygghetsboende som innehåller 35 hyreslägenheter och 1 gemensamhetslokal. Kamelia Samhällsfastigheter AB vann markanvisningen.

Området
Området ligger söder om Sannabadet i stadsdelen Vättersnäs, i östra Jönköping. I områdets närhet finns flera friluftsvärden av stor betydelse såsom Sannabadet, Skrämmabäckens ravin och naturreservatet Rosenlunds bankar.

Området ligger ca 6 km från Jönköping centrum och ca 3 km från Huskvarna centrum. Den närmsta busshållplatsen ligger inom 300 meter och Österängens centrum med bl.a. livsmedelsaffär finns inom 700 meter.

Detaljplan för Vättersnäs 1:1 Länk till annan webbplats.

Åsen kvarter H och I

Illustration över bostadsområdet Åsen kvarter H och I.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades RE Equity Fund AB för byggnation av 98 bostäder med upplåtelseform bostadsrätter samt äganderätter. Inlämnat förslag är projekterat tillsammans med EG Architects AB.

Området

Området Åsen är beläget cirka 3 km väster om Jönköpings centrum. Markanvisningen är den andra inom planområdet som är en fortsättning av utbyggnadsområdet Samset-Åsen.


Åsen kvarter R och Q

Illustrationsbild Åsen.

Illustrationsbild

Markanvisningen tilldelades Tornet Bostadsproduktion AB för byggnation av cirka 100 hyresrätter och är projekterat tillsammans med White arkitekter AB.

Området
Området Åsen ligger cirka 3 km väster om Jönköpings centrum och är en vidareutveckling av området Samset. Tornets förslag har en fin gestaltning med mindre flerbostadshus, likt stadsvillor. Det passar bra till de närliggande villakvarteren och skapar ett levande gaturum mot Samsetgatan.

När Åsen är färdigbyggt förväntas det innehålla cirka 1000 bostäder. Kommunen planerar även för en ny skola, förskola samt ett vård- och omsorgsboende i området.

Detaljplan för Åsen 1:2 m.fl. Jönköping

Senast granskad/publicerad: