Kommundels­utveckling

Spångbro på Lillåleden..

Jönköpings kommun arbetar tillsammans med lokala föreningar för att skapa en trygg och trivsam utemiljö i varje kommundel.

Detta arbete gör vi för att:

  • Öka delaktighet och ansvarstagande för dig som bor och verkar i kommundelen/stadsdelen
  • Stärka kommundelens/stadsdelens identitet och framtidstro
  • Skapa trivsammare miljöer
  • Samordna och utöka information, marknadsföring och dragningskraft

Lokal utvecklingsgrupp

Varje kommundel har en lokal utvecklingsgrupp som består av representanter från föreningsliv, företag och offentlig verksamhet. De arbetar ideellt för social och miljömässigt hållbar utveckling.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för verksamheten och arbetet drivs parallellt med utvecklingen av Jönköpings och Huskvarnas stadskärnor.

Vad tycker du kan bli bättre i ditt närområde?

Nu skapar vi bättre möjlighet för inflytande i kommundelsutvecklingen för dig som bor i och omkring någon av våra 13 kommundelar. Förslagen vi efterfrågar handlar inte om nya gator eller bostadsområden, utan förslag på fysiska förbättringar i din närmiljö och platser där fler evenemang och aktiviteter skulle kunna äga rum – inom ramen för vårt arbete med kommundelsutveckling.

Kommunen och den lokala utvecklingsggruppen för respektive kommundel samlar in och utvärderar förslagen som kommer in. Senare i höst kommer du kunna rösta på de förslag som anses möjliga att genomföra. Omröstningen sker på kommunens hemsida. Framröstade förslag kommer sedan med i handlingsplanen för varje kommundel och stadsbyggnadsnämnden tar det slutgiltiga beslutet om medel för genomförande våren 2023.

Här kan du lämna förslag till och med söndag 9 oktober

Ge förslag för ett bättre Bankeryd Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Barnarp Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Bottnaryd Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Gränna Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Hovslätt Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Kaxholmen Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Lekeryd Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Månsarp Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Norrahammar Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Taberg Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Tenhult Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Visingsö Länk till annan webbplats.

Ge förslag för ett bättre Ölmstad Länk till annan webbplats.