search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommundelsutveckling

Spångbro på Lillåleden..

Föreningar och organisationer jobbar tillsammans för att skapa en trygg och trivsam utemiljö i respektive kommundel. En lokal utvecklingsgrupp jobbar för att utveckla och förbättra till exempel grillplatser, parker och gångvägar i området.

Tillsammans i kommundelar och stadsdelar arbetar stadsbyggnadskontoret för att skapa inbjudande och roliga miljöer utomhus för aktiviteter och spännande möten.

Syfte

Syftet med verksamheten kommundels- och stadsdelsutveckling är att:

  • Öka delaktighet och ansvarstagande för de som bor och verkar i kommundelar och stadsdelar
  • Stärka kommundelens/stadsdelens identitet och framtidstro
  • Skapa trivsammare fysiska miljöer
  • Samordna och utöka information, marknadsföring och dragningskraft

Lokal utvecklingsgrupp

Varje kommundel har sin lokala utvecklingsgrupp som består av representanter från föreningsliv och offentlig verksamhet. Utvecklingsgruppen engagerar sig ideellt och arbetar för den socialt och miljömässigt hållbara utvecklingen. Gångvägar, grillplatser och parker är exempel på miljöer som förbättrats genom utvecklingsgruppernas initiativ.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för verksamheten och arbetet bedrivs parallellt med utvecklingen av Jönköpings och Huskvarnas stadskärnor.