Kommundelsutveckling

Här finns information om hur Jönköpings kommun arbetar tillsammans med lokala föreningar för att skapa en trygg och trivsam utemiljö i varje kommundel.

Spångbro på Lillåleden..