Kommundels­utveckling

Spångbro på Lillåleden..

Jönköpings kommun arbetar tillsammans med lokala föreningar för att skapa en trygg och trivsam utemiljö i varje kommundel.

Detta arbete gör vi för att:

  • Öka delaktighet och ansvarstagande för dig som bor och verkar i kommundelen/stadsdelen
  • Stärka kommundelens/stadsdelens identitet och framtidstro
  • Skapa trivsammare miljöer
  • Samordna och utöka information, marknadsföring och dragningskraft

Lokal utvecklingsgrupp

Varje kommundel har en lokal utvecklingsgrupp som består av representanter från föreningsliv, företag och offentlig verksamhet. De arbetar ideellt för social och miljömässigt hållbar utveckling.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för verksamheten och arbetet drivs parallellt med utvecklingen av Jönköpings och Huskvarnas stadskärnor.

Vad tycker du kan bli bättre i ditt område?

Nu skapar vi bättre möjlighet för inflytande i kommundelsutvecklingen för dig som bor i och omkring någon av våra 13 kommundelar. Förslagen vi efterfrågat handlar inte om nya gator eller bostadsområden, utan förslag på fysiska förbättringar i din närmiljö och platser där fler evenemang och aktiviteter skulle kunna äga rum – inom ramen för vårt arbete med kommundelsutveckling.

I september-oktober 2022 fanns möjlighet att lämna förslag på förbättringar via en enkät på webben. Vi samlade ihop de förslag som ansågs möjliga att genomföra, och i november fanns möjlighet att rösta på det eller de förslag du tycker att vi ska prioritera tillsammans med den lokala utvecklingsgruppen i ditt område.

Vad händer sen?

Framröstade förslag kommer sedan med i handlingsplanen för varje kommundel och stadsbyggnadsnämnden tar det slutgiltiga beslutet om medel för genomförande våren 2023.

De synpunkter som inte ryms inom kommundelsutvecklingens uppdrag kommer att skickas till berörd nämnd och förvaltning. Vissa andra frågor kan fortsätta att diskuteras och föras vidare i den lokala utvecklingsgruppen i respektive kommundel.

Senast granskad/publicerad: