search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommundels­utveckling

Spångbro på Lillåleden..

Jönköpings kommun arbetar tillsammans med lokala föreningar för att skapa en trygg och trivsam utemiljö i varje kommundel.

Detta arbete gör vi för att:

  • Öka delaktighet och ansvarstagande för dig som bor och verkar i kommundelen/stadsdelen
  • Stärka kommundelens/stadsdelens identitet och framtidstro
  • Skapa trivsammare miljöer
  • Samordna och utöka information, marknadsföring och dragningskraft

Lokal utvecklingsgrupp

Varje kommundel har en lokal utvecklingsgrupp som består av representanter från föreningsliv, företag och offentlig verksamhet. De arbetar ideellt för social och miljömässigt hållbar utveckling.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för verksamheten och arbetet drivs parallellt med utvecklingen av Jönköpings och Huskvarnas stadskärnor.