search
Sök
menu
Meny
Sök

Bankeryd, kommundelsutveckling

Grillplats med bänkar och bord med Attarpsdammen i bakgrunden.

Bankeryd är en gammal industriort belägen ca nio kilometer nordväst om Jönköping. Här finns vandringsleder och ett rikt föreningsliv, men framförallt är Bankeryd känt genom alla de företag på orten som tillverkar penslar.

I Bankeryd finns flera trevliga bostadsområden som Nyarp, Torp, Berghalla, Attarp, Backamo, Trånghalla och Sjöåkra. Här finns flera skolor, kyrkor och idrottsföreningar. I området Attarp ligger bland annat ett utomhusbad med flera pooler, men också Attarpshallen som består av två idrottshallar.

Bankeryd har gamla anor som ort och det finns dokumentation om flera olika bruk redan från 1600-talet. Bankeryd var en egen kommun fram till sammanslagningen med Jönköping år 1971 och idag bor cirka 8800 invånare på orten (2019).

Aktuella projekt

Under 2021 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Färdigställa vandringsleden Lillåleden & Tjuvanabben
 • Välkomstskyltar vid infarterna till Bankeryd
 • Stötta BSMK:s utveckling av MTB
 • Julbelysning i centrum
 • Belysning vid broarna över Lillån

Utvecklingsgruppen kommer även att stötta och följa:

 • Åtgärder i och vid Attarpsdammen.

Bankeryds utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Bankeryd består av representanter från:

 • Aktiv Ungdom
 • Bankeryd Business Network
 • Bankeryds ridklubb
 • Bankeryds sportklubb
 • Bankeryds tennisklubb
 • Bankeryds skid- och motionsklubb
 • Domsands båtsällskap
 • Fiskeklubben
 • Hembygdsföreningen
 • KFUM Vidablick
 • Lions
 • LRF
 • Missionskyrkan
 • Naturskyddsföreningen
 • PRO
 • Scouterna
 • Socialdemokratiska föreningen
 • SPF
 • Svenska kyrkan
 • Trånghalla/Berghalla Villaförening

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Belysning längs med gång- och cykelbanan mellan Hembo och Lillån 2020
 • Åtgärder på Lillåleden - Tjuvanabben 2020
 • Projektering av pendelparkering vid Fjällhyddevägen 2020
 • Kompletterat utegymmet på Furuvik med mer bark
 • Byggnation av vandringsled längs med Lillån som under namnet Lillåleden 2019 (kartfolder i pdf-format finns längst ned på sidan)
 • Öppet möte med allmänheten med information om planerad bostadsbebyggelse hösten 2019
 • Förbättrad stig i Trånghalla mellan Parkvägen och Bergvägen 2019
 • Bro över Lillåns utlopp till Vättern 2018
 • Boulebanor på Furuvik 2018
 • Ridväg vid Målskog, Bankeryds ridklubb, 2018
 • Sommar-GC mellan Granbergs gård och Trånghalla, 2018
 • Upprustning av Kyrkvägen, asfaltering och bänkar, 2018
 • Trygghetsåtgärder i Attarpstunneln, 2017
 • Liv i centrum, trivsammare miljö, 2017
 • Allmän aktivitetsyta vid Furuvik med utegym, 2017