Barnarp, kommundelsutveckling

Kommundelen Barnarp är ett villasamhälle som ligger knappt en mil söder om Jönköping. Barnarp har bra kollektivtrafik och närheten till E4:an gör att det snabbt går att ta sig till och från samhället.

Barnarp består av Lockebo, Odensjö, Lunden, Kronheden, Lovsjö och Torsvik. Invånarantalet i hela kommundelen, inklusive landsbygden, uppgår till 4048 personer ( december 2020). Det finns ingen direkt allmän service på orten mer än förskola och skola. Vårdcentral, tandläkare, äldreboende, större butiker med mera finns närmast på Råslätt. Sedan 2020 finns det en obemannad livsmedelsbutik i Barnarp.

Inom det geografiska området som utgör kommundelen Barnarp finns många företag och arbetstillfällen, då hela Torsviksområdet ingår. Även den nya anläggningen för sopförbränning och fjärrvärme ligger inom kommundelens gräns.

På 1950-talet gick Barnarp och Tenhult ihop och bildade en egen kommun. Sedan kommunreformen 1971 ingår Barnarp i Jönköpings kommun.

Aktuella projekt

Under 2022 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Ekonomiskt stöd till genomförande av Valborgsmässofirande, Barnarpsdagen och julmarknaden.
 • Passage över Lovsjövägen skall byggas i höjd med bryggan.
 • Arbetsdagar i grönområden.
 • Öppet möte skall genomföras om aktuella frågor.

Barnarps utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Barnarp består av representanter från:

 • Barnarps IF
 • Barnarps scoutkår
 • Vägföreningen
 • Svenska kyrkan
 • Barnarps facebooksida
 • Hembygdsföreningen
 • PRO
 • Furubackskyrkan
 • Bostadsrättsföreningen Kronheden
 • Moliden
 • Småföretagarna

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Inköp av en snowgrabber för att kunna göra skidspår (2021)
 • Underhåll av BMX-banan (2021)
 • Grus till planen vid scoutstugan (2021)
 • Infoblad till hushållen (2021)
 •  Hjärtstartare sattes upp utomhus vid idrottsplatsen (2021)
 • Material för renovering av staketet vid BIF:s parkering köptes in (2021)
 •  Bidrag gavs till iordningställande av grillplats på Missionskullen (2021)
 • Infotavlan vid (församlingshemmets parkering) uppdaterades med ny karta (2021)
 • Ekonomiskt stöd gavs till genomförandet av julmarknaden (2021)
 • Viss grönyteskötsel genomfördes (2021)
 • Nya soffor till Missionskullen och renovering av vindskyddet 2020
 • Byggnation av BMX-bana vid idrottsplatsen 2019
 • Byggnation av handikappanpassad brygga i södra delen av Barnarpasjön 2019
 • Öppet möte för allmänheten om bostadsbyggnation 2019
 • Stötta Furubackskyrkan genom att skapa en aktivitetsyta 2019
 • Infoskylt om Kronhedens historia 2019
 • Discgolfbana (frisbeegolfbana) har anlagts vid idrottsplatsen. Score-card att skriva ut finns nedan under rubriken dokument
 • Lunden - Uppfräschning av grönområde väster om Lunden 2018
 • Välkomst-pelarna byggdes 2017
 • Hembygdsföreningen har fått stöd till införskaffning av nya utemöbler.
 • Motionsspår har anlagts vid Barnarps IP. Det är 2,5 km långt och är till för alla som vill ta sig en runda. Start på Barnarps IP vid grillen.

Senast granskad/publicerad: