Bottnaryd, kommundelsutveckling

Bottnaryd ligger 25 kilometer väster om Jönköping vid riksväg 40. Med landsbygden inräknad har Bottnaryd med kommundelen Norra Mo totalt 2 546 invånare (2020).

I samhället finns tillverkningsindustrier och återförsäljare, främst inom plast-, trä- och möbelbranschen. Bussförbindelser finns med både centralorten Jönköping och Ulricehamn. I centrumhuset ligger en mataffär, en pizzeria, en frisör, ett gym och friskvårdsmassage. I Bottnaryd finns även förskola, skola och äldreboende samt ett rikt föreningsliv.

Bottnaryds tätort har 807 invånare (2020) och bebyggelsen består till största del av småhus. Andelen pensionärer är högre än genomsnittet i kommunen, men här bor även mycket barnfamiljer.

Bättre Bottnaryd - ny belysning

Under september 2021 samlade vi in förslag på fysiska förbättringar i närmiljön i tre olika kommun­delar, däribland Bottnaryd. På webben och via kommunens sociala medier fanns möjlighet att lämna förslag som sedan sammanställdes av kommunen och den lokala utvecklingsgruppen i Bottnaryd. Totalt kom det in 46 förslag, och de som utvecklingsgruppen ansåg vara genomförbara kunde man sedan rösta på på webben.

Totalt röstade 148 personer på de olika förslagen, och vi har en vinnare! Det vinnande förslaget blev att Bottnaryd ska få ny belysning* – och detta förslag beslutades om i Stadsbyggnadsnämnden i januari 2022.

Förslagen och resultatet av röstningen ser du i tabell nedan.

*Budgeten räcker inte till att byta all belysning i Bottnaryd, men ett antal gator ska under 2022 få en betydande förbättring.

Förslag och resultat av omröstningen för Bättre Bottnaryd

Förslag och resultat av omröstningen för Bättre Bottnaryd

Förslag

Antal röster

Procent (%) av röstningsdeltagarna

Bättre och mer belysning i Bottnaryd

75

50,7

Förbättrad cykelväg till Jönköping

58

39,2

Cykelled till Ulricehamn

50

33,8

Att utveckla stig runt Bergsjön, Bottnaryd

49

33,1

En uppmärkt vandringsled kring Mulserydssjön

47

31,8

Belysning vid scouters grillplatser i Bottnaryd

45

30,4

Säkrare gång/cykel-korsning Kyrk-/Movägen

40

27

Fridhemsplan - Bottnaryd, förbättra dess utformning

39

26,4

Utveckla Åkerstigens lek i Bottnaryd till rekreationsyta

39

26,4

Hjärtstartare i Mulseryd

38

25,7

Stor papperskorg i Bottnaryds centrum

34

23

Snygga upp vid busshållplatser inne i Bottnaryd

33

22,3

Tillgänglighetsgöra skogsstigar Bottnaryds IP - Gårdsjön

32

21,6

Lekställning etc. till Mulseryds lekplats

27

18,2

Ställplats för husbilar vid Stråkenbadet

25

16,9

Hundrastgård Bottnaryd

21

14,2

Bra och funktionell basketplan i Bottnaryd

17

11,5

Staket bakom målen mot öster på A-lagsplanen vid IP

11

7,4

Aktuella projekt

Ett nytt område är disponibelt för industriell exploatering och det har redan börjat tagits i bruk. Skolan ska byggas ut med en ny fullstor sporthall. Det rika föreningslivet driver många olika frågor. Exempel på aktuella frågor är en ny vandringsled i Mulseryd och utveckling av Bottnaryds IFs anläggning. Bottnaryd har under 2021 varit pilotort för en förbättrad medborgardialog kring utvecklingsförslag och under 2022 kommer belysningen i Bottnaryd få ett rejält uppsving (läs mer under Förslag och resultat av omröstningen för Bättre Bottnaryd).

Bottnaryds utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Bottnaryd består av representanter från:

 • Föräldraföreningen
 • Allianskyrkan
 • Vägföreningen
 • Byalaget
 • Pingstförsamlingen
 • Företagarföreningen
 • Ryds samhällsförening
 • Mulseryd
 • Svenska kyrkan
 • Fiberförening
 • Bottnaryds IF
 • Norra Unnaryds intresseförening
 • Svansö bastuförening
 • Tekniska nämnden

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • 2019 – Renovering av badplats och brygga med kvällssol i Reveln och gångväg i Ryd.
 • 2018- Uteklassrum i Bottnaryd och lekpark i Ryd.
 • 2017- Bottnaryd fick ny julbelysning och nya armaturer vid IP. Tennisbanan i Ryd fick nytt staket. Info-tavlor renoverades.
 • 2016 – Aktivitetsytorna byggdes ut vid IP.
 • 2015 - Projektet med Kolarleden avslutades. Vid Angerdshestra sattes nytt viltstängsel upp och Ryd fick nya LED armaturer.
 • 2014- Arbetet med Kolarleden startades. Hembygdsföreningen i Jära fick stöd till att bygga ett utedass. Växter planterades vid entréerna.

Senast granskad/publicerad: