Hovslätt, kommundelsutveckling

Lyckans park med påskliljor.

Hovslätt ligger ca åtta km från centrala Jönköping. Hovslätt är populärt bland barnfamiljer och boendet är jämnt fördelat mellan småhus och flerfamiljshus. I kommundelen finns 3512 invånare (2020).

Hovslätt har förskola, skola, tillverkning, handel och byggverksamhet. Men här finns också flera kyrkor, idrottsföreningen Hovslätts IK och en hembygdsgård. Vid hembygdsgården startar Hassafallsleden som är en populär vandringsled.

Samhället växte fram runt år 1900 när järnvägen mellan Jönköping och Vaggeryd byggdes. Namnet Hovslätt härstammar från den kvarn som fortfarande finns kvar i hembygdsparken. Även om Hovslätt som samhälle är ungt så är Tabergsdalen, som Hovslätt är en del av, en bygd med lång historia av olika verksamheter som legat längs med Tabergsån. Det kan man ta del av om man går vandringsleden Tabergs-å-leden eller besöker Norrahammars industrimuseum.

Aktuella projekt

Det nya bostadsområdet ”Hovslätts ängar” går in i etapp 2. Området kommer att få en ny förskola med kapacitet på 120 barn.

Vid korsningen Grästorpsvägen/Barrsätravägen planeras det byggas en pumptrack och förhoppningsvis lite en tillhörande grillplats.

Hovslätts utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Hovslätt består av representanter från:

  • Hembygdsföreningen
  • Kommundelsrådet
  • Equmenia kyrkan
  • Tekniska kontoret
  • Lokal Facebookadministratör

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

  • 2019 – Egentillverkad utsmyckning intill IP och diverse bänkar till olika miljöer
  • 2018 – Trappor till Varkullen har byggts, asfaltering av gångväg vid Karusellparken har gjorts och rosor har planterats.
  • 2017 – Rondellutsmyckning och belysning vid ute -gym.
  • 2016 – Uppfräschning av elljusspår.
  • 2015 - planterades det buskar och blomlökar vid Lyckans park, trappor på Hassafallsleden har renoverats & gamla anslagstavlor har renoverats.

Senast granskad/publicerad: