Kaxholmen, kommundelsutveckling

Grillplats med utsikt över Kaxholmen.

Kaxholmen är en kommundel som ligger cirka 9 km norr om Huskvarna.

I Kaxholmen bor 1 759 (2020-12-30). Bebyggelsen i Kaxholmen består till stor del av enfamiljshus. Det finns förskola, skola F–6, dagligvaruhandel, café och pizzeria med mera. Bygden har även ett rikt föreningsliv och flera kyrkor. Den senaste kommunreformen genomfördes 1971 och då blev Kaxholmen en del i Jönköpings kommun.

Aktuella projekt

Under 2022 kommer följande projekt vara aktuella:

 • Hunnerydsbadet ska utvecklas och bli mer tillgängligt.
 • Bl.a. ska ett utegym byggas.
 • Bänkar ska placeras i samhället på strategiska platser.
 • Påverka kommunen att förbättra trafikmiljön vid Hunnerydsbadet.
 • Arbeta för att göra en större parkering vid Hunnerydsbadet.
 • Planera för aktivitetsyta vid Landsjöskolan.

Syfte med omdaning av Hunnerydsbadet i Kaxholmen

Hunnerydsbadet är en vacker plats i Kaxholmen som är populär bland många. Olika aktiviteter kan genomföras året runt. Närheten till Landsjökyrkan, Hembygdsmuseet, Grafitgrå och kollektivtrafik gör att badet ligger centralt och kan nyttjas av många. Skolan, IK Vista och Triathlonföreningen bedriver verksamhet där förutom att det är ett kommunalt friluftsbad. Det är god tillgänglighet som kan bli bättre.

Detta ska vi göra

Tillsammans i utvecklingsgruppen har vi tagit fram en projektplan och under hösten 2022 kommer följande åtgärder att genomföras/byggas:

 • En grillplats till med grillring och tillgänglighetsanpassade möbler
 • Ett utegym av trä
 • Gångväg från entrén som sluter an befintlig gångväg till sjön samt till grillplatsen
 • Belysning läng med gångvägen fram till grillplatsen
 • Ny välkomnande entré
 • Cykelparkering

Plan för 2023

Under 2023 är målet att utveckla området med en motorikbana för barn, eventuellt flytta beachvolleybollplanen, plantera mer träd och bygga en fast brygga. För att det ska bli möjligt behöver vi få anslag från Stadsbyggnadskontoret samt tillstånd från Länsstyrelsen.

Kartbild för projekt Hunnerydsbadet Pdf, 316.9 kB.

Kaxholmens utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Kaxholmen består av representanter från:

 • IK Vista
 • Kärnfrisk AB
 • Grafitgrå
 • Equmeniakyrkan
 • Vägföreningen
 • SPF
 • Bauer Endurance Club
 • Hembygdsföreningen
 • Landsjöns Fiskevårdsområde
 • Pingstkyrkan
 • Landsjöskolan
 • Kultur- och Fritidsförvaltningen

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Plan för utveckling av Hunnerydsbadet (2021)
 • Stöd till permanentande av MTB-banan
 • IK Vista fick ekonomiskt stöd för att anlägga ny parkeringsyta (2016)
 • Bänkbord vid boulebanan (2014)
 • Redskapsbod vid boulebanan (2011)
 • Sand till badplatsen (2011)

Kaxholmen hade en utvecklingsgrupp 2008–2011 då detta genomfördes:

 • Välkomstpelaren vid ICA
 • Gång- och cykelbana, parkeringar, träd längs Tunnlandsvägen
 • Lekplatsen vid Sörängsvägen kompletterades
 • Pergola vid boulebanan byggdes
 • Badplatsen rustades med lektorn, gungor och grillplats

Senast granskad/publicerad: