Lekeryd, kommundelsutveckling

Stor lekplats med klätterställning och rutschkana

Lekeryd ligger ca två mil öster om Jönköping. I kommundelen Lekeryd ingår även Järsnäs och Svarttorp och tillsammans har de drygt 3000 invånare (2018).

Lekeryd är ett väl fungerande samhälle med skola, äldreboende, bensinmack och dagligvaruhandel. Föreningslivet är aktivt inom idrott, kyrka och hembygdsrörelse. Här bor många barnfamiljer och 85 procent av befolkningen är bosatta i småhus.

Lekeryds kyrka är byggd på 1100-talet och vittnar om att bygden varit befolkad länge. Lekeryds samhälle kom till först på 1960-talet.

I Lekeryd ligger Sveriges första folkbibliotek som startades 1799. I dagens folk- och skolbibliotek, som ligger i Lekerydsskolan, finns ett bokskåp med böcker från 1800-talet.

Bättre Lekeryd

Under september 2021 samlade vi in förslag på fysiska förbättringar i närmiljön i tre olika kommun­delar, däribland Lekeryd. På webben och via kommunens sociala medier fanns möjlighet att lämna förslag som sedan sammanställdes av kommunen och den lokala utvecklingsgruppen i Lekeryd. Totalt kom det in 44 förslag, och de som utvecklingsgruppen ansåg vara genomförbara kunde man sedan rösta på på webben.

Totalt röstade 365 personer på de olika förslagen, och vi har en vinnare! Det vinnande förslaget blev att uppvakta politiker om aktivitetshall i Lekeryd – och detta förslag beslutades om i Stadsbyggnadsnämnden i januari 2022.

Förslagen och resultat av röstningen ser du i tabell nedan.

Förslag och resultat av röstningen för Bättre Lekeryd

Förslag och resultat av röstningen för Bättre Lekeryd

Förslag

Antal röster

% av röstningsdeltagarna

Uppvakta politiker om aktivitetshall i Lekeryd

182

50

Uppvakta Länstrafiken om busslinje Lekeryd och Svarttorp

175

48,1

Uppvakta Trafikverket om gång- och cykelvägar

135

37,1

Förbättra gångstigen Lekeryd - Uddebo badplats

132

36,3

Dalen/Lekplatsen Parkvägen, väderskydd, belysning, möbler

78

21,4

Redskap för lek och basketkorgar till Svarttorp

77

21,2

Önska Kultur- och Fritidsevenemang till Lekeryd med omnejd

75

20,6

Genomföra Lekerydsdagen igen

66

14,8

Sommarmöblering utanför ICA

65

17,9

Utbyggnad av utegymmet vid LSSK

54

14,8

Rensa och muddra dammen vid Teledalen

52

14,3

Förbättra gången mellan LSSK och Hembygdsgården

44

12,1

Anskaffa högtalare och mikrofon för små lokala evenemang

33

9,1

Grus, jord och gräsfrö till bollplanen vid Odlaren

31

8,5

Material till fasta sittbänkar vid Hembygdsgården

25

6,9

Aktuella projekt

Under 2022 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Förbättra stigen mellan Lekeryd och Uddebobadet
 • Bygga en pergola med tak och bänkbord i dalen vid hembygdsgården
 • Bidra med ekonomiska medel till Svarttorps byalag för inköp av lekutrustning.
 • Påverka kommunens politiker angående önskemålet om aktivitetshall.
 • Köpa in högtalare och mikrofon för små lokala evenemang
 • Sätta upp en lyktstolpe vid stigen bakom Hembygdsgården.
 • Köpa in sand till badplatserna i Vireda.

Lekeryds utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Lekeryd består av representanter från:

 • LSSK
 • Pingstkyrkan
 • Svenska kyrkan
 • Missionskyrkan
 • Hembygdsföreningen
 • Företagarna
 • Järsnäs MGK
 • Svarttorps byalag
 • Svenstorps allianskyrka
 • Missionsförsamlingen i Svarttorp
 • Svarttorps hembygdsförening
 • Tovrida Uddes samfällighet
 • S-föreningen i Lekeryd
 • Samfälligheten Odlaren
 • Tovrida Uddes Tomtägarförening
 • Vägföreningen
 • Föreningen Lekeryds utvecklingsgrupp

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • En pumptrackbana anlades vid Biodlarvägen (2021)
 • Ängssådd gjordes vid Forserumsvägen (2021)
 • Bidrag gavs till Svarttorps byalag för upprustning av badplatsen vid Ramsjön (2021)
 • Informationsskylten i centrum uppdaterades (2021)
 • Stege och gungdjur till Järsnäs badplats (2020)
 • Ekonomiskt stöd till Odlarens förbättring av utemiljö
 • Grillar till badplatserna i Tovrida
 • Förbättra gångväg mellan samhället och LSSK
 • Anslagstavla i Järsnäs (2019)
 • Invigning av GC Lekeryd – Huskvarna (2019)
 • Ny hjärtstartare i Järsnäs (2019)
 • Komplettera lekytan vid bygdegården i Svarttorp med ett gungdjur
 • Grindar till Hembygdsgården i Lekeryd
 • Material till ny brygga vid badet Ramsjöholm samt sand
 • Plantering av blomlökar
 • Välkomstskylt vid utegymmet i Lekeryd
 • Traktordag i Svarttorp fick ekonomiskt stöd (2019)
 • Sand och utemöbler Tovrida Udde
 • Påverka Trafikverket att förbättra belysningen vid passagen över Anebyvägen mot idrottsplatsen (2018)

Senast granskad/publicerad: