search
Sök
menu
Meny

Lekeryd, kommundelsutveckling

Stor lekplats med klätterställning och rutschkana

Lekeryd ligger ca två mil öster om Jönköping. I kommundelen Lekeryd ingår även Järsnäs och Svarttorp och tillsammans har de drygt 3000 invånare (2018).

Lekeryd är ett väl fungerande samhälle med skola, äldreboende, bensinmack och dagligvaruhandel. Föreningslivet är aktivt inom idrott, kyrka och hembygdsrörelse. Här bor många barnfamiljer och 85 procent av befolkningen är bosatta i småhus.

Lekeryds kyrka är byggd på 1100-talet och vittnar om att bygden varit befolkad länge. Lekeryds samhälle kom till först på 1960-talet.

I Lekeryd ligger Sveriges första folkbibliotek som startades 1799. I dagens folk- och skolbibliotek, som ligger i Lekerydsskolan, finns ett bokskåp med böcker från 1800-talet.

Aktuella projekt

Under 2021 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Arbeta för att anlägga en pumptrackbana
 • Sätta blomlök och försöka få till ängssådd
 • Översyn av skötsel av Teledalen och dammen
 • Grillplats vid badet i Ramsjön
 • Uppdatera informationsskylten i centrum
 • Fylla på sand på badplatserna vid Tovrida udde

Utöver detta så deltar utvecklingsgruppen i diskussioner om aktivitetshall i Lekeryd och utveckling av Lekerydsdagen till Bygdedag.

Lekeryds utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Lekeryd består av representanter från:

 • LSSK
 • Pingstkyrkan
 • Svenska kyrkan
 • Missionskyrkan
 • Hembygdsföreningen
 • Företagarna
 • Järsnäs MGK
 • Svarttorps byalag
 • Svenstorps allianskyrka
 • Missionsförsamlingen i Svarttorp
 • Svarttorps hembygdsförening
 • Tovrida Uddes samfällighet
 • S-föreningen i Lekeryd
 • Samfälligheten Odlaren
 • Tovrida Uddes Tomtägarförening
 • Vägföreningen
 • Föreningen Lekeryds utvecklingsgrupp

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Stege och gungdjur till Järsnäs badplats, 2020
 • Ekonomiskt stöd till Odlarens förbättring av utemiljö
 • Grillar till badplatserna i Tovrida
 • Förbättra gångväg mellan samhället och LSSK
 • Anslagstavla i Järsnäs 2019
 • Invigning av GC Lekeryd – Huskvarna 2019
 • Ny hjärtstartare i Järsnäs 2019
 • Komplettera lekytan vid bygdegården i Svarttorp med ett gungdjur
 • Grindar till Hembygdsgården i Lekeryd
 • Material till ny brygga vid badet Ramsjöholm samt sand
 • Plantering av blomlökar
 • Välkomstskylt vid utegymmet i Lekeryd
 • Traktordag i Svarttorp fick ekonomiskt stöd 2019
 • Sand och utemöbler Tovrida Udde
 • Påverka Trafikverket att förbättra belysningen vid passagen över Anebyvägen mot idrottsplatsen, 2018