Månsarp, kommundelsutveckling

Månsarp ligger knappt två mil söder om Jönköping och är en del av det område som kallas Tabergsådalen.

Kommundelen och tätorten Månsarp har ingått i Jönköpings kommun sedan kommunreformen 1971. Antalet boende i Månsarps tätort 2020 var 1 302 personer och ytterligare 393 personer på den tillhörande landsbygden. Månsarp är populärt bland barnfamiljer och bebyggelsen består till stor del av småhus.

I Månsarp finns det förskola och skola, idrottsplats och kyrka. Närmaste tätort med butiker etc. är Taberg. I Månsarp finns även trevliga parker och en vacker natur. Vid Månsarp station startar även vandringsleden Tabergs-å-leden, som sträcker sig drygt 18 kilometer till Jordbron vid Munksjön.

Månsarp har en gedigen historia inom järnbearbetning som bl.a. lever kvar än idag via tillverkning av anläggningsbilar för betong.

Aktuella projekt

Månsarp växer. Med ökat bostadstryck följer ett ökat elevunderlag vilket gör har lett till uppförande av en ny skola och en ny lekpark.

Inom kommundelsutveckling kommer avsmalning på Bondstorpsvägen byggas klart och ett par andra trafikrelaterade projekt planeras vid Ängsforsvägen. Den färdigställda fickparken ”Hoppets park” kommer att invigas.

Månsarps utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Månsarp består av representanter från:

  • Månsarps IF
  • SPF
  • Svenska kyrkan

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

  • 2019 – Fickpark ”Kroken” har byggts och den väntas bli klart och invigas maj 2020
  • 2018 – Grillhuset vid IP har renoverats, Tabergs-å-leden har fått ny skyltning och fornminnet ”Öde kyrkogården” har fått ett kontinuerligt skötselavtal.
  • 2017 – Utvecklingsgruppen renoverade offentliga utemöbler
  • 2016 – Diverse markarbeten utfördes
  • 2015 - Jämnades marken till, gräs såddes och blomlökar planterades på ödetomt. Anslagstavla renoverades.

Senast granskad/publicerad: