Norrahammar, kommundelsutveckling

Norrahammar ligger längs med Tabergsån knappt en mil sydväst om Jönköping. I denna kommundel, som är ett gammalt brukssamhälle, bor idag cirka 3962 invånare (2020).

Norrahammar är ett långt och kuperat område som har välfungerande kollektivtrafik med buss och tåg samt cykelvägar. Här finns förskola, skola, äldreboende och dagligvaruhandel. Arbetstillfällen finns inom bl.a. tillverkning, utvinning, skola, vård och handel. I Norrahammar finns det flera föreningar inom bland annat ishockey, fotboll och tennis.

Tillsammans med Hovslätt, Månsarp och Taberg ingår Norrahammar i det som kallas Tabergsådalen.

Samhället växte upp kring Norrahammars bruk som bland annat tillverkade värmepannor och järnspisar. En gradvis nedläggning av bruket startade i början av 1980-talet och i början av 1990-talet var verksamheten helt nedlagd. Anor av brukssamhället lever vidare bland annat genom Norrahammars industri- och bygdemuseum.

Aktuella projekt

Centrumhuset i Norrahammar färdigställs under 2022. Under året kommer också ett intilliggande torg och bro över Tabergsån byggas. I centrumhuset ska bibliotek, familjecentral, ungdomsgård och trygghetsboende husera.

Jönköpings kommun förvärvade Bruksområdet under 2019 och många Norrahammarsbor är nu förväntansfulla av vad som nu ska hända! Ett nytt museum och några nya entreprenörer har redan hittat dit, och mer kommer hända för att fylla platsen med liv.

Norrahammars utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Norrahammar består av representanter från:

  • Hyresgästföreningen
  • Näringslivet
  • Pensionärsföreningar

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

  • 2019 – Omdaning av parkering/ förpackningsinsamling vid Slätten
  • 2018 – Skatepark vid stationen och MTB –bana vid Åsa-badet har byggts.
  • 2017 – Affischpelare byggdes och Gräleboberget samt viadukten fick ny belysning.
  • 2016 – Uppstädning av Massadammen.

 

Visionsarbete för Bruket Norrahammar – nutid och framtid

Under september 2022 samlade vi in tankar och idéer för hur Norrahammars bruksområde kan bli i framtiden. Området ska utvecklas och på sikt bebyggas, därför skapar vi nu en vision, utifrån en tidig insamling av idéer och synpunkter, att använda som underlag för inriktningen i kommande utvecklingen av Norrahammars bruk.

Läs mer om visionsarbetet för Bruket Norrahammar här

Senast granskad/publicerad: