Ölmstad, kommundelsutveckling

Tre röda hus i olika storlekar.

Ölmstad ligger knappt tre mil nordost om Jönköping och en mil söder om Gränna. Ölmstad har en liten tätort och en stor landsbygd.

Bebyggelsen består till stor del av enfamiljshus, gårdar och några byggnader med hyreslägenheter. Det finns förskola, skola till årskurs 6, dagligvaruhandel, jordbruk, skogsbruk, djurhållning, träindustri och mycket mer. Bygden har ett rikt föreningsliv och flera kyrkor.

Här bor mycket barnfamiljer och lite pensionärer jämfört med kommunens genomsnitt och totalt hade Ölmstadbygden 1 588 invånare i december 2020.

Kommunen kommer att bygga en helt ny skola som troligen kan tas i bruk 2025.

Den 1 januari 1952 försvann de sockenbaserade kommunerna på landsbygden som kommunala enheter och ersattes av 816 ”storkommuner”. Då slogs Ölmstad Kommun och Skärstad Kommun samman och bildade ”Skärstad storkommun”. Den senaste kommunreformen genomfördes 1971 och Ölmstad blev då en del i Jönköpings kommun.

Aktuella projekt

Under 2022 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Samordna Valborgsmässofirandet 30 april
 • Genomföra Ölmstadagen 4 juni
 • Samhällsinfo till alla hushåll om föreningslivet (delades ut i mars)
 • Stöd till Bluesfesten vid hembygdsgården 3 juni
 • Ekonomiskt bidrag till ÖIS för att bygga om infarten
 • Plantera blomlök
 • Anslagstavlan i Stamseryd ska renoveras
 • Öppet hus hos företagen planeras

Ölmstad utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Ölmstad består av representanter från:

 • Hembygdsföreningen
 • Föräldraföreningen
 • Ölmstad Pingst
 • Allianskyrkan
 • Ölmstadskolan
 • SPF
 • ÖIS
 • Krysset
 • Lrf
 • Svenska kyrkan
 • Facebooksidan
 • Rumänienhjälpen
 • Gränna motorklubb
 • Ölmstad ridklubb

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Material till julbelysningen vid Krysset köptes in (2021)
 •  Staketet vid Björkparken lagades (2021)
 •  Flytt och renovering av anslagstavla samt (2021)
 •  Vätterbranternas skylt vid Krysset (2021)
 • Ängssådd vid Fornminnesvägen 2020
 • Julbelysning vid Krysset
 • Bildade arbetsgrupp för påtryckning av byggnation av GC-väg
 • Ekonomiskt stöd till utbyggnaden av ÖIS
 • Kompisgunga till skolgården
 • Ny anslagstavla vid busshållplatsen
 • Infoblad till alla hushåll av Ölmstadbladet inkl. kalendarie 2019
 • Färdigställande av grillplats vid elljusspåret samt bänkar längs med elljusspåret
 • Planering och genomförande av Ölmstaddagen
 • Komplettering av skejthinder vid Ölmstad Arena
 • Bord till skolskogen i Björkparken, 2018
 • Fler sittmöjligheter och bord till Grillplatsen vid Kyrkröset, 2017
 • Hjärtstartare vid Krysset, 2017
 • Ekonomiskt stöd till utegym vid idrottsplatsen, 2017
 • Liten ramp för skejt, inlines etc i rinken på lekplatsen uppfördes 2018
 • Grillplats vid elljusspåret 2018

Fler genomförda projekt i Ölmstad Pdf, 29.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: