Ölmstad, kommundelsutveckling

Tre röda hus i olika storlekar.

Ölmstad ligger knappt tre mil nordost om Jönköping och en mil söder om Gränna. Ölmstad har en liten tätort och en stor landsbygd.

Bebyggelsen består till stor del av enfamiljshus, gårdar och några byggnader med hyreslägenheter. Det finns förskola, skola till årskurs 6, dagligvaruhandel, jordbruk, skogsbruk, djurhållning, träindustri och mycket mer. Bygden har ett rikt föreningsliv och flera kyrkor.

Här bor mycket barnfamiljer och lite pensionärer jämfört med kommunens genomsnitt och totalt hade Ölmstadbygden 1 677 invånare i december 2022.

Kommunen kommer att bygga en helt ny skola som troligen kan tas i bruk 2026.

Den 1 januari 1952 försvann de sockenbaserade kommunerna på landsbygden som kommunala enheter och ersattes av 816 ”storkommuner”. Då slogs Ölmstad Kommun och Skärstad Kommun samman och bildade ”Skärstad storkommun”. Den senaste kommunreformen genomfördes 1971 och Ölmstad blev då en del i Jönköpings kommun.

Bättre i Ölmstad – medborgardialog

Under hösten 2022 samlade vi in förslag på fysiska förbättringar i närmiljön i våra 13 kommundelar, däribland Ölmstad. Under våren 2024 genomförs dialogen igen via enkät på kommunens hemsida. Annonseras via facebook.

Aktuella projekt

Under 2024 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Delta i restaureringen av Björkparken
 • Påverka politiker att ta beslut om byggnation av GC längs med gamla riksettan
 • Ekonomiskt stöd till genomförande av Valborgsmässofirande och Ölmstadagen
 • Installera belysning vid återvinningsstationen
 • Sätta upp frisbeekorgar

Ölmstad utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Ölmstad består av representanter från:

 • Hembygdsföreningen
 • Föräldraföreningen
 • Ölmstad Pingst
 • Allianskyrkan
 • Ölmstadskolan
 • SPF
 • ÖIS
 • Krysset
 • Lrf
 • Svenska kyrkan
 • Facebooksidan
 • Rumänienhjälpen
 • Gränna motorklubb
 • Ölmstad ridklubb

Genomförda projekt

Under åren genomfördes en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Ekonomiskt stöd gavs till ÖIS för inköp av Curlingmattor som finns tillgängliga för alla på ÖIS
 • Genomförde möte för allmänheten angående gång- och cykelväg längs med gamla riksettan där politiker från kommun och region deltog
 • Arrangerade öppet hus hos företagen
 • Ekonomiskt bidrag till ÖIS för restaurering av infart till IP
 • Informationsblad om föreningsliv etc. sammanställdes och delades ut till alla hushåll i området
 • Material till julbelysningen vid Krysset köptes in (2021)
 • Staketet vid Björkparken lagades (2021)
 • Flytt och renovering av anslagstavla samt (2021)
 • Vätterbranternas skylt vid Krysset (2021)
 • Ängssådd vid Fornminnesvägen 2020
 • Julbelysning vid Krysset
 • Bildade arbetsgrupp för påtryckning av byggnation av GC-väg
 • Ekonomiskt stöd till utbyggnaden av ÖIS
 • Kompisgunga till skolgården
 • Ny anslagstavla vid busshållplatsen
 • Infoblad till alla hushåll av Ölmstadbladet inkl. kalendarie 2019
 • Färdigställande av grillplats vid elljusspåret samt bänkar längs med elljusspåret
 • Planering och genomförande av Ölmstaddagen
 • Komplettering av skejthinder vid Ölmstad Arena
 • Bord till skolskogen i Björkparken, 2018
 • Fler sittmöjligheter och bord till Grillplatsen vid Kyrkröset, 2017
 • Hjärtstartare vid Krysset, 2017
 • Ekonomiskt stöd till utegym vid idrottsplatsen, 2017
 • Liten ramp för skejt, inlines etc i rinken på lekplatsen uppfördes 2018
 • Grillplats vid elljusspåret 2018

pdf: Fler genomförda projekt i Ölmstad Pdf, 29.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: