search
Sök
menu
Meny
Sök

Ölmstad, kommundelsutveckling

Tre röda hus i olika storlekar.

Ölmstad ligger knappt 3 mil nordost om Jönköping. Här bor mycket barnfamiljer och lite pensionärer jämfört med kommunens genomsnitt och totalt har orten 1541 invånare (2018).

Bebyggelsen i Ölmstad består till stor del av småhus. Men här finns också skola, dagligvaruhandel, jordbruk, skogsbruk, träindustri och mycket mer. Bygden har även ett rikt föreningsliv och flera kyrkor.

Den 1 januari 1952 försvann de sockenbaserade kommunerna på landsbygden som kommunala enheter och ersattes av 816 ”storkommuner”. Då slogs Ölmstad Kommun och Skärstad Kommun samman och bildade ”Skärstad storkommun”. Den senaste kommunreformen genomfördes 1971 och Ölmstad blev då en del i Jönköpings kommun.

Aktuella projekt

Under 2021 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Ölmstadagen
 • Infoblad till hushållen
 • Öppet möte för allmänheten med aktuell information
 • Följa planeringen av nybyggnation av ny skola
 • Öppet hus hos företagen
 • Fortsatt påtryckning för byggnation av GC Skärstad – Uppgränna

Ölmstad utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Ölmstad består av representanter från:

 • Hembygdsföreningen
 • Föräldraföreningen
 • Ölmstad Pingst
 • Allianskyrkan
 • Ölmstadskolan
 • SPF
 • ÖIS
 • Krysset
 • Lrf
 • Svenska kyrkan
 • Facebooksidan
 • Rumänienhjälpen
 • Gränna motorklubb
 • Ölmstad ridklubb

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Ängssådd vid Fornminnesvägen 2020
 • Julbelysning vid Krysset
 • Bildade arbetsgrupp för påtryckning av byggnation av GC-väg
 • Ekonomiskt stöd till utbyggnaden av ÖIS
 • Kompisgunga till skolgården
 • Ny anslagstavla vid busshållplatsen
 • Infoblad till alla hushåll av Ölmstadbladet inkl. kalendarie 2019
 • Färdigställande av grillplats vid elljusspåret samt bänkar längs med elljusspåret
 • Planering och genomförande av Ölmstaddagen
 • Komplettering av skejthinder vid Ölmstad Arena
 • Bord till skolskogen i Björkparken, 2018
 • Fler sittmöjligheter och bord till Grillplatsen vid Kyrkröset, 2017
 • Hjärtstartare vid Krysset, 2017
 • Ekonomiskt stöd till utegym vid idrottsplatsen, 2017
 • Liten ramp för skejt, inlines etc i rinken på lekplatsen uppfördes 2018
 • Grillplats vid elljusspåret 2018

Fler genomförda projekt i Ölmstad Pdf, 29.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 29.8 kB)