search
Sök
menu
Meny
Sök

Tenhult, kommundelsutveckling

Träskylt med Välkommen till Tenhult skrivet på. 

Tenhult är en tätort och ligger 13 kilometer sydost om Jönköping, mot Nässjö. Tenhult är ett villasamhälle som är populärt bland barnfamiljer och mest känt är orten för sin husvagnstillverkning.

Tätorten Tenhult har 3 179 invånare, men tillsammans med den omkringliggande landsbygden har området 5 248 invånare (2018). Villasamhället är populärt bland barnfamiljer och de flesta bor i småhus eller flerfamiljshus.

I Tenhult finns grundskola, naturbruksgymnasium, äldreboende, dagligvaruhandel samt några butiker, men här finns också många företag och industrier. Mest känt är man för sin husvagnstillverkning. Det finns flera idrottsföreningar inom bland annat fotboll, skidor och orientering. Det är enkelt att ta sig till och från Tenhult med kollektivtrafiken då det finns bra buss- och tågförbindelse med Jönköping.

Rogberga kyrka kan man idag tycka ligger lite vid sidan om samhället. Största delen av de som bor i kommundelen bor i Tenhults tätort, men för 200 år sedan såg det annorlunda ut. När järnvägen drogs genom Tenhult 1864 växte det nya samhället fram med stationen som centralpunkt. Från att ha varit ett litet bondesamhälle med Rogberga kyrka som centrum i socknen blev det nu ett handels- och industricentrum.

Vad många inte vet är att kriget mellan Sverige och Danmark i början av 1600-talet även drabbade Tenhult. Gustav II Adolfs skogsförvaltare Mickel Jönsson och 500 bönder stred mot danskarna och avgick med segern. År 1842 restes en sten till Mickels minne. 1897 återinvigdes stenen vid järnvägsstationen som då var Tenhults centrum. Mickelsstenen och området runtom sköts av den lokala utvecklingsgruppen.

Aktuella projekt

Under 2021 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med följande:

 • Informationsblad till hushållen om föreningslivet
 • Fortsätta bygga Tenhultsleden samt inviga den
 • Skulptur som blivit till genom projekt i förskolan ska belysas
 • Iordningställa vid Tenhultsbadet efter vassborttagning
 • Föra dialog med trafikavdelningen Jönköpings kommun angående trafikfrågor

Därutöver ges ekonomiskt stöd till Valborgsmässofirande, nationaldagsfirande, sommarlustspel och julmarknad.

Tenhults utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Tenhult består av representanter från:

 • TSOK
 • Vägföreningen
 • Företagarna
 • Fiskeklubben
 • Rogberga Hembygdsförening
 • SPF
 • Ingaryds vänner
 • Tenhults scoutkår
 • Svenska kyrkan
 • Ödestugu sockenråd
 • Tenhults RPG
 • Pingsförsamlingen
 • PRO
 • Gymnastikföreningen
 • Föräldrarepresentant
 • Jaktvårdsföreningen
 • Tenhults IF

Genomförda projekt

Under åren genomförs en rad olika projekt där några av dem är följande:

 • Tog bort vass vid Tenhultsbadet i samverkan med Kultur & Fritid, 2020
 • Vandringsleden mellan TSOK:s klubbstuga, Uvaberget och Ingaryd började byggas 2020
 • Välkomstskyltar vid infarterna till Tenhult, 2020
 • Planering av vandringsled söder om samhället och mot Ingaryd 2019
 • Underhåll och tillsyn av områdena Mickelsstenen och Tenhultsbadet
 • Ekonomiskt stöd till Hembygdsföreningen för det arbete de gör för samhället
 • Röjning av hela slänten ovanför Mickelsstenen 2017
 • Stöd till arrangemang av julmarknaden
 • Bänkbord och omklädningshytt vid Tenhultsbadet 2017
 • Ekonomiskt stöd till Rogberga Hembygdsförening för sommarevenemang 2016, 2017 och 2018
 • Skejtrampen vid idrottsplatsen byggdes 2015. Samtidigt asfalterades vägen in på området och ny belysning sattes upp.
 • Tenhultsbadet är populärt och varje år förbättras området. Det kan vara ny sand, bänkar (2014), borttagning av vass med mera.
 • Utegymmet finansierades 2013 och sköts av TSOK.

Fler genomförda projekt i Tenhult Pdf, 31.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 31.2 kB)