Översiktlig planering

Här finns information om hur Jönköpings kommun beslutar om hur mark- och vattenområden ska användas. Detta beskrivs i kommunens översiktsplan.

Vybild över stad och vatten.