Grönstrukturplan och naturvårdsprogram

Vy över Jönköping från ovan. Munksjön och Vättern.

Här hittar du information om Grönstrukturplanen och naturvårds­programmet som beskriver hur vi ska ta tillvara på och värna värdefulla naturområden.

Naturvårdsprogram 2019 för Jönköpings kommun och Grönstrukturplan 2019 för Jönköpings kommuns tätorter har fastställts 2019-05-23 av kommunfullmäktige. Nedan kan du via länkarna ta del av både hela naturvårdsprogrammet och hela grönstrukturplanen eller läsa en kort sammanfattning.

Skillnaden mellan naturvårds­programmet och grön­strukturplanen

Naturvårdsprogrammets syfte är att samla och öka kunskapen om var i kommunen de mest värdefulla naturområdena finns. Programmet redogör också för målen med kommunens eget naturvårdsarbete och de åtgärder som ska genomföras.

Syftet med grönstrukturplanen är att den ska vara ett underlag för den fysiska planeringen. Den ska, på en övergripande nivå, peka ut åtgärder och strategiska val för vidareutvecklingen av tätorternas gröna och blå struktur.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Grönstrukturplanen:
Åsa Lindblom
översiktsplanerare
Tfn 036-10 52 41

Naturvårdsprogrammet:
Sandra Broström
kommunekolog
Tfn 036-10 52 42