search
Sök
menu
Meny
Sök

Stadsbyggnadspriset

Byggnaden där Grafiktgrå i Kaxholmen finns.

Grafitgrå i Kaxholmen vann Stadsbyggnadspriset 2019.

Stadsbyggnadspriset har delats ut årligen sedan 1994. Priset är till för att främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun.

Webbsänd utdelning av stadsbyggnadspriset 21 januari

Torsdagen den 21 januari offentliggörs vinnaren av Stadsbyggnadspriset 2020. Samtidigt offentliggörs vinnarna i klasserna god byggnadsvård, god arkitektur och god livsmiljö.

I år livesänds presentationen av vinnarna den 21 januari kl 12.30-13.15. Vi gör på detta sätt för att vi ska kunna säkerställa att begränsa antalet personer i samma rum och hålla avstånd.

Se livesändningen i vår playkanal, start 12.30 Länk till annan webbplats.

Nedan kan du se vilka som är nominerade i de olika klasserna.

Logotyp stadsbyggnadspriset

Du kan lämna in förslag varje år för att vara med och påverka Stadsbyggnadspriset. Du kan lämna förslag i tre klasser. För samtliga gäller att de ska vara färdigställda under samma år.

  • God byggnadsvård - varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av en äldre byggnad, återuppbyggnadsprojekt samt särskilda objekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stadsbild och stadsmiljö
  • God arkitektur - ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang
  • God livsmiljö - byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt t.ex. god tillgänglighet

 

De nominerade till Stadsbyggnadspriset 2020 i klassen god arkitektur:


Flerbostadshus i trä.

Vingpennan, Kungsängen - nybyggnad av flerbostadshus (Vätterhem/Tengbom/Serneke) Fotograf: Sten Jansin

Juryn: Elegant enkelhet i nya trästadsdelen Kungsängen. En duo gavelhus med stilfullt träuttryck, omsorgsfull detaljering och skarpa former. 

 

Högt flerbostadshus med balkonger runt byggnaden.

Brf. Prostkvarnsdammen, Dalvik - nybyggnad av flerbostadshus (Riksbyggen / Yellon / Bluewall)

Juryn: Ett starkt arkitektoniskt uttryck åstadkoms med enkla medel. Med en detaljering utöver det vanliga stärker projektet stadsdelen Dalvik.

 

Svart, modernt, flerbostadshus.

Infill, Oxtorgsgatan - nybyggnad av studentbostäder (Vätterbygdens Byggnadsaktiebolag / Arkitekthuset)

Juryn: Nya intressanta urbana kvalitéer på liten lucktomt. Takterrass, levande bottenvåning och balkongliv i innovativ böljande fasad.

 

Innergård vid svarta flerbostadshus, med pergola och soffor. 

East, Odengata (Tosito / Enter arkitektur) Foto: Tosito

Juryn: Ett urbant projekt med skärpa som lyfter östra Öster. East har ett starkt koncept, ett unikt gårdstorg och blir som helhet en stadsmässig förebild. 

 

Nominerade i klassen god byggnadsvård:


Tornet och taket på Sofiakyrkan.

Sofiakyrkan, Restaurering av tak (Svenska kyrkan Jönköpings församling, Jönköpings läns museum / Arkitekthuset / Sydskiffer /Drags Plåt /Tyréns / Länsstyrelsen i Jönköpings län).

Juryn: Skicklig hantverksmässig restaurering av det mest synliga taket i Jönköping. Med kompletterat och återanvänt material får kyrkans skiffertak och koppartorn ny glans.

 

brygga i vatten längs med kajkant. 

Ahlstrom-Munksjö, Ombyggnad av industrilokal till kontor (Ahlstrom-Munksjö AB / Tengbom)

Juryn: Sluten äldre vattenreningsbyggnad öppnas upp med ett stilsäkert ombyggnadskoncept som bevarar industrikänslan och bidrar med liv till den nya strandpromenaden.

 

gammal industrilokal ombyggd till flerbostadshus. 

Kunskapsfabriken, Odengatan, Ombyggnad av kontor till studentbostäder och gym (Tosito / Enter) Fotograf: Rickard Heldemyr

Juryn: Ett välfunnet nytt innehåll med studentbostäder och gym med gemensamt fik möjliggör bevarande av fabrikens fantastiska fasader.


Nominerade i klassen god livsmiljö:

 

kedjehus i trä i villaområde.

Kedjehus, Hovslätt, Nybyggnad av kedjehus. (INIVIMA Construction AB / RITA Arkitektur / Landströms arkitekter (områdesplan) ) Foto: Svensk fastighetsförmedling

Juryn: Väl gestaltade kedjehus med skicklig markanpassning. Stiligt inplacerade i landskapet i en sluttande spiralform runt en gemensam grön kulle.

 

Tillbyggnad på Länssjukhuset Ryhov.

Länssjukhuset Ryhov, tillbyggnad av vårdbyggnad (Region Jönköpings län / Liljewalls / White / NCC) Foto: Ulf Lindberg

Juryn: Ryhov får en ny årsring i samspel med ursprunget men med egen tydlig karaktär. En stor och komplex vårdbyggnad gestaltas med många arkitektoniska kvalitéer både ute och inne.

Grusad gång i park framför Rosenlunds herrgård. 

Posses park, Rosenlund, Anläggande av park (Jönköpings kommun tekniska kontoret parkavdelningen / Jönköpings läns museum/Kolbjörn Waern )

Juryn: En återupptäckt trädgård från 1700-talet har bildat bas för en ny-gammal park. Nya trädgårdsrum inramade av häckar i avenbok öppnar för nya aktiviteter. Rosenlunds herrgård ges en värdig inramning även på sjösidan.