Sammanfattning medborgardialog om arkitektur i Jönköpings kommun

Jönköpings länsmuseum med texten "vacker?" och ett flerbostadshus med böljande balkongräcken med texten "Inspirerande?",

Här kan du ta del av sammanfattningen av medborgardialogen där vi samlade in synpunkter om vilka byggnader och stadsmiljöer kommuninvånare tycker om. Syftet var att få en bild av vilken arkitektur som uppskattas och bli ett underlag i arbetet med kommunens arkitekturstrategi.

Den enkla medborgardialogen genomfördes i november och december 2021. Svaren samlades in dels i en enkät på kommunens hemsida, dels genom kommentarer på instagram-­ och facebook­inlägg. Totalt fick vi in 189 svar om stadsmiljöer och 237 svar om byggnader.

Resultat – vilken byggnad tycker du mest om?

De byggnader som flest svarande tycker mest om är gamla brandstationen och Per Brahegymnasiet, följt av Göta Hovrätt och Spira.

Tabell: byggnader som fick två eller fler röster under medborgardialogen

Byggnader som förekom två eller fler gånger bland svaren som inkom på frågan "vilken byggnad tycker du bäst om?"

Byggnad

Antal röster

Gamla brandstationen

17

Per Brahegymnasiet

17

Göta Hovrätt

16

Spira

15

Stora hotellet

15

Gamla rådhuset

10

Rådhuset

8

Sofiakyrkan

8

Byggnader i gammal stil

6

Smedjegatan

6

Tändsticksområdet

6

Högskolebiblioteket

5

Talavidskolan

5

Grand hotell

4

Residenset

4

Torpaskolan

4

FE Elmgrens gata 6-8

3

Gamla Kålgården

3

Liljeholmsskolan

3

Höghushotellet

3

Järnvägsstationen

3

Oxtorgsgatan (nya huset)

3

Smedjegatan 36

3

Automobilpalatset

2

Brandtornet

2

Brunnsgatan 22

2

Citran-huset (Huskvarna)

2

Idas skola

2

Jönköping University

2

Kyrkogatan 12

2

Munksjötornet

2

Optiker Jahnke

2

Rosenlunds herrgård

2

Slottsvillan

2

Kyrkogatan 4 (f.d. Småländska kolonin)

2

Södergårdsskolan

2

Östra Storgatan 6

2

Några citat om byggnaderna

Om gamla brandstationen: "Bygger på klassiska principer om proportioner. Snygga detaljer. Avslutas snyggt mot himmelen. Har karaktär."

Om Spira: "Tycker om formen, läget med vattenspegel framför och att den är en del av helheten runt bron! Upptäcker alltid något nytt med byggnaden både utvändigt och invändigt!"

Om högskolebiblioteket: "Den perfekta kombinationen av gammalt, vackert och nytt, häftigt. Invändigt fint renoverat samtidigt som det gamla är bevarat utanpå."

Om Göta hovrätt: "Den är en vacker och kulturhistoriskt värdefull byggnad. Hela området runt Hovrättstorget är tilltalande och harmoniskt, en njutning för ögat. Göta hovrätt markerar också Jönköpings betydelse som en viktig juridisk plats, såväl historiskt som idag."

Resultat – vilken stadsdel eller stadsmiljö tycker du mest om?

Den stadsdel som flest av de svarande tycker om är Söder i Jönköping. Även Öster, Väster och gamla Kålgården i Jönköping uppskattas av många – speciellt de kvarteren som har lite äldre byggnader i trä eller sten.

Tabell: stadsdelar och stadsmiljöer som fick två eller fler röster under medborgardialogen

Stadsdelar och stadsmiljöer som förekom två eller fler gånger bland svaren som inkom på frågan "vilken stadsdel/stadsmiljö tycker du bäst om?"

Stadsdel eller stadsmiljö

Antal röster

Söder

35

Öster

14

Tändsticksområdet

13

Gamla Kålgården

12

Väster

12

Smedjegatan

7

Torpa

7

Bäckalyckan

6

Östra centrum

6

Atollen

5

Äldre delar av staden

4

Dunkehalla

4

Smedbyn

4

Centrum

3

Gränna

3

Hovrättstorget

3

Huskvarna centrum

3

Liljeholmen

3

Munksjökajen

3

Bymarken

2

Huskvarna

2

Kålgården

2

Munksjöstaden

2

Parker och grönområden

2

Rosenlund

2

Rådhusparken

2

Råslätt

2

Tabergsdalen

2

Vätterstranden

2

Några citat om stadsdelarna och stadsmiljöerna

Om Söder: "Söder är en levande stadsdel med trivsamma flerbostadshus i måttlig skala, i gatuplan finns butiker och restauranger som ger en puls till området, liksom skolor och förskolor. Det finns grönområden och parker för promenader, lek och rekreation."

Om Tändsticksområdet: "Underbar miljö att strosa runt i. Känner historia och bra med gågata utan bil. Finns otrolig potential i området att skapa mer kulturellt liv. Just bevara gamla tegelbyggnader och lyfta gammal historia i nutid är att skapa en stad med själ."

Om centrala Huskvarna: "När man promenerar på smågatorna känns det som man bjuds in till samvaro. Gårdarna är öppna och välkomnande."

Om Råslätt: "Bäst när det gäller tillgängligheten till allt. Både natur och skog omringer Råslätt. Isbanan, fotbollsarenor, bad, bibliotek, kyrka, stor centrum och nybyggd vårdcentralen."

Senast granskad/publicerad: