search
Sök
menu
Meny
Sök

Stadsbyggnadspriset

Stadsbyggnadsprisets symbol mot blå botten.

Stadsbyggnadspriset har delats ut årligen sedan 1994. Priset är till för att främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun.

Du kan lämna in förslag varje år för att vara med och påverka Stadsbyggnadspriset. Du kan lämna förslag i tre klasser. För samtliga gäller att de ska vara färdigställda under samma år.

  • God byggnadsvård - varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av en äldre byggnad, återuppbyggnadsprojekt samt särskilda objekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stadsbild och stadsmiljö.
  • God arkitektur - ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang.
  • God livsmiljö - byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt t.ex. god tillgänglighet.

Se prisutdelningen av Stadsbyggnadspriset 2021

Torsdagen 20 januari offentliggörs vinnaren av Stadsbyggnadspriset 2021, samt vinnare i kategorierna och årets hedersomnämnande.

Prisutdelningen sker i en digital livesändning för att vi ska kunna säkerställa att begränsa antalet personer i samma rum och hålla avstånd. Sändningen startar kl. 12.30 och beräknas pågå fram till kl. 13:15. Länk till sändningen hittar du nedan.

Se prisutdelningen av Stadsbyggnadspriset 2021 här (startar 20 januari kl. 12.30) Länk till annan webbplats.

Nominerade till Stadsbyggnadspriset 2021

Tio projekt som är färdigställda under 2021 är slutnominerade i de tre katagorierna. Bland kategorivinnarna utses sedan projektet som får plaketten och vinner Stadsbyggnadspriset 2021. Beslut om vinnarna tas av Stadsbyggnadsnämnden och priset delas ut i mitten av januari.

Nominerade i God arkitektur

Ritaren 2, Skänkeberg - nybyggnad av flerbostadshus i villaområde

Flerfamiljshus i grått med balkonger och detaljer i trä.

Huvudentreprenör: BlueWall
Arkitekt: Tengbom

Ett nätt flerfamiljshus med nio lägenheter inpassas skickligt i landskapet i detta småskaliga villaområde. Projektet har fina planlösningar, mycket välstuderade detaljer i trä, stål och fibercement som ger detta bostadshus kvalitéer utöver det vanliga.

Jordbruksverket & Skogsstyrelsen, Skeppsbron - nybyggnad av kontorshus

Stor kontorsbyggnad med stora fönsterpartier intill Munksjön.

Huvudentreprenör: Skanska
Arkitekt: Tengbom

Statliga verkens kontorsbyggnader blir i denna stadsmässiga trappande volym hörnstenen och livgivaren till Jönköpings utvidgade innerstad. Fasaden tolkar med sina veck och skuggspel förebilder från 1800-talsfasader. Interiörens fint formade landskap inspirerar med jord, skog och fantastiska utblickar.

Hulukvarnsgatan, Dunkehalla - nybyggnad flerbostadshus i kulturmiljö

Två mindre röda flerbostadshus i äldre och traditionell småstadsstil.

Ägare: Hospitalkvarn AB
Arkitekt/Entreprenör: Skisskammaren Söderström & Olofsson / Åsafors snickeri 

Kulturmiljön i ravinen har förstärkts med ett nytt flerbostadshus. Volymen skapar nya rum mot det gamla och är skickligt inpassad i landskapet. Ett tydligt och enkelt formspråk, väl utformade detaljer och stora spröjsade fabriksfönster ger byggnaden en egen och stark karaktär men helt i samklang med sin omgivning.

Nominerade i God byggnadsvård

Göta Hovrätt - fasadrestaurering av 1600-talsklenod

Göts Hovrätt. Med stenfasad och stor trappa.

Ägare: Statens fastighetsverk
Inblandade: Jönköpings läns museum, Tengbom
AB Stenkonservering Väst

En varsam fasadrestaurering som utförts med all den precision och expertis som en byggnad från 1600-talets mitt kräver.

HSB Kronan, Kungsgatan - fasadrenovering av 1950-talshus

Stort flerbostadshus i grått och blått.

Ägare: HSB BRF Kronan 8-9
Arkitekt: P-O Bonnevier arkitektkontor

En god representant för 1950-talets stadsbyggnadsideal har genomgått en fasadrenovering med rätt kulörer i två teman som varieras och lyfter fram de olika fasaderna i kvarteret. Detta tydliggör också byggnadernas ursprungliga kvalitéer.

Kroatorpet, Huskvarna - tillbyggnad av hembygdsgård & restaurang

Kroatorpets utbyggnad med röd träfasad och stora glaspartier mot Vättern.

Ägare:Huskvarna Hembygdsförening
Arkitekt: Tengbom
Entreprenör: Pålssons Bygg

Ett modernt tillägg med fina detaljer som med stor respekt för torpens typologi lyckats utveckla ett besöksmål och skapa en plats med bra ljudmiljö för många gäster i denna unika kulturmiljö, väl synlig från motorvägen och med vidsträckt utsikt över Vättern.

Ångbåten 2, Gränna - ombyggnad av kontor till bostad

Vit långsmal träbyggnad i två plan med stor balkong.

Ägare: Familjen Bellhammar Boldt
Konsult: Fredrik Hyltse rit- & byggkonsult

En pusselbit av det som utgör Grännas DNA har omhändertagits och fått förlängt liv med en ny verandabalkong mot gården och en stor invändig ombyggnad från kontor till bostad med fin känsla för detaljer.

Nominerad i God livsmiljö

Vättergatan, Huskvarna - stadsboulevard, plats- och markarbete

Vättergatan med gång- och cykelstråk, belysning och bilväg. Snyggt stensatt i korsning.

Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Konsult och entreprenör: WSP / Markmiljö

Från en trafikled till en stadsgata som bygger vidare på Huskvarnas trädgårdsstad. Här omgestaltas gaturummet så det skapar en grön enklare ”stadsboulevard” där bilar, cyklar och gångtrafikanter får jämbördig plats, allt gestaltat med en detaljrik utformning.

Munksjöpromenaden - kaj- & parkstråk för gång och cykel

Munksjökajen med gång- och cykelstråk utmed Munksjön. Växtbädd i förgrunden.

Beställare: Södra Munkön utvecklings AB och Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Konsult och entreprenör: 02 Landskap / Sydväst arkitektur och landskap / Kanonaden

Denna mycket väl gestaltade strandpromenad med exklusiva detaljer, kontrasterar, kompletterar och lyfter den robusta fabriksmiljön till en unik helhet. Den länkar ihop flera stadsdelar och gör sjökanten tillgänglig. Stadsbyggnadsvision 2.0 får äntligen sin sammanbindande länk

Råslätt entréplats & resecentrum - anläggande av resecentrum

Råslätt resecentrum i kvällsljus med bland annat busshållplatser och väderskydd.

Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun
Konsult och entreprenör: WSP / NCC

Från monofunktionell parkeringsplats till mångfunktionell entréplats till stadsdelen med tydliga axlar för gående och en rumsbildande vårdcentral. Råslätt får ett nytt välkomnande resecentrum för södra Jönköping då bussarna nu flyttas upp från källarplanet.