Stadsbyggnads­­priset

Illustration med texten Stadsbyggnadspriset 2022, Jönköpings kommun mot blå bakgrund.

Här får du information om Stadsbyggnadspriset som delats ut årligen sedan 1994. Priset är till för att främja god byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun. 2022 års Stadsbyggnadspris, diplom i samtliga kategorier samt hedersomnämnande delas ut 26 januari 2023.

Du kan lämna in förslag varje år för att vara med och påverka Stadsbyggnadspriset. Du kan lämna förslag i tre klasser. För samtliga gäller att de ska vara färdigställda under samma år:

  • God byggnadsvård - varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av en äldre byggnad, återuppbyggnadsprojekt samt särskilda objekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stadsbild och stadsmiljö.
  • God arkitektur - ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang.
  • God livsmiljö - byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt t.ex. god tillgänglighet

"Genom Stadsbyggnadspriset kan vi på ett pedagogiskt sätt lyfta fram förebildliga projekt, och få en diskussion om hur vi utvecklar och vårdar våra gemensamma offentliga rum och arkitekturen i kommunen.

Avgörande för möjliga pristagare är att projekten svarar på våra tre kriterier för arkitektonisk kvalité från Arkitekturstrategin: Projektet ska ha en tydlig arkitektonisk idé, visa hur det samspelar med sin miljö och hur det bidrar till sin omgivning.

Priset uppmärksammar hur det nya passar in mot det gamla, vilka nya innovationer som bidrar i vår egen tid och visar bra exempel på fina renoveringar av äldre arkitektur"

- stadsarkitekten i Jönköpings kommun

Stadsbyggnadspriset 2022

I oktober fanns möjlighet att lämna förslag till nomineringar till årets stadsbyggnadspris. Bland de förslag som kom in nominerade juryn tolv projekt fördelat på de tre klasserna, du kan se samtliga slut­nominerade 2022 nedan på den här sidan. Stadsbyggnadsnämnden röstade fram vinnaren av det stora priset, som i år tilldelades Esencial Arkitektkontor, Laborma, Urban properties och Vasaparken för Träbyn, studentbostäder på Ekhagen.

Förutom det stora priset delades även diplom ut i de tre klasserna: god arkitektur, god byggnadsvård och god livsmiljö samt ett hedersomnämnande.

Se prisutdelningen av Stadsbyggnadspriset 2022 här

Torsdag den 26 januari kl. 12.30 hölls prisutdelningen av Stadsbyggnadspriset 2022. Du kan se sändningen i efterhand:

Se prisutdelningen av Stadsbyggnadspriset 2022 här (sändes 26 januari kl. 12.30) Länk till annan webbplats.

Vinnare 2022 och juryns motiveringar

Vinnare av Stadsbyggnadspriset 2022 och klassen God arkitektur

Träbyn, studentbostäder på Vikingen 1, Ekhagen

Byggaktör: Laborma, Urban properties och Vasaparken
Arkitekt: Esencial Arkitektkontor

Juryns motivering

”Ett distinkt arkitekturhantverk skapar Jönköpings första stora träbyggnadsprojekt. Veckade träfasader ger en småskalighet och krökta volymer skapar variation och bildar intressanta stadsrum. Byggnaderna är placerade i och fint anpassade till en ekbacke och skapar ett centralt placerat och terrasserat parkstråk med fina sociala gemensamhetsytor. Med en extra omsorg i byggnadernas detaljer blir detta studentboende sammantaget, något utöver det vanliga."

Vinnare i klassen God byggnadsvård

Abisko 8, Norra strandgatan 14

Byggaktör: Vätterbygdens Byggnads AB
Arkitekt: Arkitekthuset

Juryns motivering

”Den nya färgsättningen lyfter funkisbyggnadens arkitektoniska kvaliteter, stärker fasadens horisontella indelning och bidrar med en ny energi och visar oss potentialen i det bortglömda gaturummet på Norra Strandgatan som väntar på oss med sin obrutna utsikt mot Vättern och horisonten.”

Vinnare i klassen God livsmiljö

Förskolegård i Månsarp

Byggaktör: Jönköpings kommun
Arkitekt: Billingham & Flygare

Juryns motivering

”Gestaltningen av gården tar tydligt avstamp från platsens förutsättningar. Byggda strukturer i trä, nyplanterad vegetation och definierade nivåskillnader skapar variation och tydliga rumsligheter. Barnen i Månsarp har fått en spännande finurlig förskolegård att utforska, rik på upplevelser och intryck.”

Hedersomnämnande

Övertaget 1. 2 och 4, blandstadskvarter i Skeppsbron med parkeringshus, förskola, butik och lokaler

Byggaktör: Jönköpings kommun, JKPG Fastighetsutveckling och Lidl
Arkitekt: Tengbom Jönköping och Tengbom Göteborg

Juryns motivering

”Ett förebildligt blandstadskvarter har skapats på Skeppsbron med många arkitektoniska kvaliteter med en fantastisk förskola och ett parkeringshus med stadsmässiga fasader. De olika verksamheterna berikar varandra och gör helheten bättre. Kreativa lösningar har vänt den täta stadens utmaningar till platsspecifika fördelar.” Projektet är ett fint bevis på hur ett gott samarbete är nyckeln till ett lyckat resultat.”

Träbyn Ekhagen - nybyggnad av studentbostäder

Träbyggnad med böljande fasad.

Byggaktör: Larborma + Urban propites
Arkitekt: Esencial Arkitekter

Motivering: ”Ett distinkt arkitekturhantverk skapar Jönköpings första stora träbyggnadsprojekt. Veckade träfasader ger en småskalighet och krökta volymer skapar variation och bildar intressanta stadsrum. Byggnaderna är placerade i och fint anpassade till en ekbacke och skapar ett centralt placerat och terrasserat parkstråk.”

Fyrklövern, Sannaängen Vättersnäs - nybyggnation av trygghetsboende

Trevåningshus med balkonger i solläge. I bakgrunden syns Vättern.

Byggaktör: Kamelia
Arkitekt: Kontur Arkitektkontor/Arkitekthuset

Motivering: "Byggnadernas fyrklöverform och fasadernas dekorativa träpanel bryter ner volymerna och smälter fint in mellan äng och skogsbryn. Många gemensamma ytor skapar boendekvaliteter.”

Kvarter fyra, Skeppsbron - nybyggnation av blandstadskvarter med parkerinshus, förskola och butiker

Parkeringshus som lyser upp i skymningen. I bottenplan syns butik och gym.

Foto: Åke E-son Lindman

Byggaktör: Jönköpings kommun
Arkitekt: Tengbom i Jönköping & Göteborg

Motivering: ”Ett förebildligt blandstadskvarter har skapats på Skeppsbron med många arkitektoniska kvaliteter. De olika verksamheterna berikar varandra och gör helheten bättre. Kreativa lösningar har vänt den täta stadens utmaningar till platsspecifika fördelar.”

Gårshusen par- och radhus i trästadsdelen, Kungsängen - nybyggnation

Två-våningsradhus i olika färger. Gatan framför husen är snötäckt.

Byggaktör: House of Nordic projektutveckling AB
Arkitekt: Krook & Tjäder Stockholm

Motivering: ”Ett innovativt stadsradhus. Med två säkert placerade moduler skapas dynamik för både gata, gård och bostad. Ett rikt och generöst projekt i ett litet format."

Vågfabriken på öster - nybyggnation av flerbostadshus

Gaveln av ett flerbostadshus i rött tegel.

Byggaktör: Tosito
Arkitekt: Enter Arkitekter

Motivering: ”Modern version av stenstadens kvartersbyggande som med önstermurade
detaljer och materialval samspelar med grannhuset. Lokalen ut mot Odengatan, de i vågform skarpt gjutna sockelvåningarna och entréerna bidrar med liv till staden.”

Nominerade i God byggnadsvård

Norra Strandgatan 14 - fasadrenovering

Gaveln av ett flerbostadshus på fyra våningar.

Byggaktör: VBAB
Arkitekt: Arkitekthuset
Antikvarie: Jönköpings läns museum

Motivering: ”En ny färgsättning som lyfter funkisbyggnadens arkitektoniska kvaliteter, stärker fasadens horisontella indelning och bidrar med en ny energi och visar oss potentialen i det bortglömda gaturummet på Norra Strandgatan som väntar på oss med sin obrutna utsikt mot Vättern och horisonten.” 

Villovägar - "En hyllning till ägarna som vårdar och vördar sina villor", bok om villaarkitektur

Ett bokuppslag med text och bild.

Författare: Thomas Alvreten, Nicke Hallgren, Björn Ceder och Erik Abrahamsson

Motivering: ”En folkbildande fotobok som lyfter fram det moderna kulturarvet. Med ambition att inspirera har boken formgivits med kraft och tydlighet vilket placerar den i konstens värld.”

Rättarebostaden och stallet, Rosenlunds herrgård - renovering och ny användning

Snötäckt parkområde där delar av Rosenlunds herrgård skymtar bakom träden.

Byggaktör: Jönköpings kommun
Arkitekt: BSV Arkitekter & Ingenjörer
Antikvarie: Jönköpings Läns museum

Motivering: ”Renoveringen av komplementbyggnaderna lyfter helheten kring Rosenlunds herrgård. Den nya användningen som mötesplats öppnar upp och tillgängliggör miljön för alla.”

Nominerad i God livsmiljö

Magnus Ladulås plats - ny park med offentlig konst

Park med stor grönyta och ett konstverk i trä.

Beställare: Jönköpings kommun
Landskapsarkitekt: Sydväst arkitektur
Konstnär: Linnea Rygaard

Motivering: ”Ett spännande arkitektoniskt möte mellan parkens runda former och skulpturens rumsliga trästruktur i lokal ek från Visingsö. En medborgardialog har tolkats i ett fruktbart samarbete mellan en konstnär och en landskapsarkitekt och resulterat i ett sublimt och helt unikt verk skapat för just denna plats.”

Tändstickshotellet och Brånebacken - nybyggnation av hotell och torgyta

Öppen torgyta med bred trappa till nästa avsatts. Byggnad med tegelfasad.

Foto: Enter Arkitektur

Byggaktör: Skanska
Arkitekt: Enter Arkitektur
Landskapsarkitekt: MARELD landskapsarkitekter

Motivering: ”Projektet markerar porten till staden från Vättern och järnvägen och länkar samman Västra storgatan och Tändsticksområdet. Utemiljön är omsorgsfullt gestaltad och sockelvåningens skala och tegelfasad samspelar med den äldre bebyggelsen. Trappan bidrar med sittplatser i västerläge med utblickar över både Vättern och kultur­miljön.”

Föskolegård i Månsarp -nybyggnation

Lekfull utemiljö med lekstugor och asfalterad lite väg intill skog.

Foto: Tom Billingham

Byggaktör: Jönköpings kommun
Landskapsarkitekt: Billingham & Flygare
Arkitekt: BSV Arkitekter & Ingenjörer

Motivering: ”Gestaltningen av gården tar tydligt avstamp från platsens förutsättningar. Byggda strukturer i trä, nyplanterad vegetation och definierade nivåskillnader skapar variation och rum."

Tryckstegringsstationer på Råslätt, i Huskvarna och Ljungarum

En rektangulär byggnad i sten och till viss del transparent.

Byggaktör: JEAB
Arkitekt: BSV Arkitekter & Ingenjörer

Motivering: ”Med en enkel och robust materialpalett bestående av brädriven betong och linitglas har byggnaderna givits en elegant och omsorgsfull utformning som speglar
deras viktiga funktion.”

Senast granskad/publicerad: