Tillgänglighets- och bemötande­priset

En person som sitter i rullstol på ett torg med blomster- och växtförsäljning.

Här kan du läsa om tillgänglighets- och bemötandepriset som delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra företag som har god tillgänglighet och gott bemötande – för en kommun för alla.

Jönköping ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram – inte bara på gator, torg och offentliga platser, utan även i offentliga lokaler, butiker och restauranger.

Sedan 2017 har Jönköpings kommun delat ut ett tillgänglighets- och bemötandepris i samband med Internationella Funktionshinderdagen. Prissumman är på 10 000 kr.

Till god tillgänglighet räknas bland annat:

  • framkomlighet
  • information
  • bullernivåer
  • hänsyn till allergiker
  • kunnighet hos personalen.

Bemötande av gäster och kunder bedöms och särskild hänsyn tas till om tillgänglighet åstadkommits med intelligens och fantasi.

Juryn som utser vinnaren består av ett kommunalråd, stadsbyggnads­nämndens ordförande, tjänstepersoner som jobbar med tillgänglighetsfrågor samt representanter från Funktionsrätt Jönköping.

Tillgänglighets- och bemötandepriset 2022

Vinnare av tillgänglighets- och bemötandepriset 2022 presenterades fredagen den 2 december med juryns motiveringar:

Bra Liv vårdmottagning

"Vårdcentralen Bra Liv vårdmottagning är en av landets första vårdcentraler som finns där människor finns och som ger service på dina villkor. Kom när det passar dig oavsett vem du än är. Verksamheten har gjort ansträngningar gällande tillgängligheten och vi hoppas att ni fortsätter att arbeta för att fler ska kunna ta del av er service."

Malmborgs konditori och bageri

”Vinnaren har lyckats att skapa ett fik för alla kunder med en lugn miljö och kunnig personal. Inomhusmiljön har planerats utifrån ett barnperspektiv och med fokus på tillgänglighet för alla.”

Tidigare vinnare

2021

xFlow med motiveringen: "För att ha skapat en verksamhet med en tanke om att alla ska kunna uppleva rörelseglädje utifrån sina egna förutsättningar. Vinnaren har på ett föredömligt sätt arbetat med inkludering av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i sin verksamhet."

2019

IKEA Jönköping med motiveringen: "För ett långsiktigt inkluderande arbete med människan i fokus globalt och lokalt har IKEA skapat en butik för alla. Genom att arbeta med att såväl butik och sortiment som bemötande ska fungera för människors olika behov, visar IKEA på ett föredömligt arbete med tillgänglighets- och bemötandefrågor."

och

Ica Supermarket Klostergatan med motiveringen "För personalen på Ica Klostergatan är varje
kund viktig. I butiken är det lätt att ta sig fram men framförallt är denna butik en butik för alla genom ett bemötande där den enskilda människans behov är i centrum."

Senast granskad/publicerad: