Tillgänglighets- och bemötande­priset

En person som står upp håller uppe dörren in för en person som sitter i rullstol.

Här kan du läsa om tillgänglighets- och bemötandepriset som delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra företag som har god tillgänglighet och gott bemötande – för en kommun för alla.

Jönköping ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram – inte bara på gator, torg och offentliga platser, utan även i offentliga lokaler, butiker och restauranger.

Sedan 2017 har Jönköpings kommun delat ut ett tillgänglighets- och bemötandepris i samband med Internationella Funktionshinderdagen. Prissumman är på 10 000 kr. Juryn som utser vinnaren består av ett kommunalråd, stadsbyggnads­nämndens ordförande, tjänstepersoner som jobbar med tillgänglighetsfrågor samt representanter från Funktionsrätt Jönköping.

Till god tillgänglighet räknas bland annat:

  • framkomlighet – kan personer med barnvagn, rullstol eller rollator komma in och ta sig runt i lokalen?
  • information – är till exempel hemsidan lätt att förstå, menyn på plats skriven i tillräckligt stor text, är det lätt att förstå hur man hittar i lokalen?
  • bullernivåer – spelas det musik i lokalen och är akustiken bra?
  • hänsyn till allergiker – finns det doftande blommor, erbjuds specialkost på menyn?
  • kunnighet hos personalen – vet personalen vilka ingredienser som finns i maten, har personalen kunskap om hur man bemöter personer med olika funktionsvariationer?

Känner du till ett företag eller verksamhet som tänker på det mesta för sina gäster och kunder – kanske din favoritrestaurang, en frisörsalong, matbutiken runt hörnet eller en verksamhets lokal för fritidsaktiviteter? Då ska du nominera till priset genom att fylla i formuläret nedan.

Nominera ett företag eller en verksamhet till Tillgänglighets- och bemötandepriset 2023

Du har möjlighet att nominera ditt eget eller andras företag. Du kan nominera till och med den 23 oktober 2023.

Om ingen av de nominerade uppfyller kraven har kommunen rätt att avstå från att dela ut priset.
De personuppgifter du skriver in här läggs in i vårt diarium för att vi ska kunna handlägga Tillgänglighets- och bemötandepriset och din nominering. Uppgifterna lagras i vårt arkiv och gallras enligt arkivlagen.

Här kan du bifoga ett foto från den lokal eller plats du vill nominera.

Tidigare vinnare

2022

År 2022 delades Tillgänglighets- och bemötandepriset ut till två vinnare, som delade på prissumman:

Bra Liv vårdmottagning med motiveringen: "Vårdcentralen Bra Liv vårdmottagning är en av landets första vårdcentraler som finns där människor finns och som ger service på dina villkor. Kom när det passar dig oavsett vem du än är. Verksamheten har gjort ansträngningar gällande tillgängligheten och vi hoppas att ni fortsätter att arbeta för att fler ska kunna ta del av er service."

Malmborgs konditori och bageri med motiveringen: "Vinnaren har lyckats att skapa ett fik för alla kunder med en lugn miljö och kunnig personal. Inomhusmiljön har planerats utifrån ett barnperspektiv och med fokus på tillgänglighet för alla."

2021

xFlow med motiveringen: "För att ha skapat en verksamhet med en tanke om att alla ska kunna uppleva rörelseglädje utifrån sina egna förutsättningar. Vinnaren har på ett föredömligt sätt arbetat med inkludering av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i sin verksamhet."

2019

IKEA Jönköping med motiveringen: "För ett långsiktigt inkluderande arbete med människan i fokus globalt och lokalt har IKEA skapat en butik för alla. Genom att arbeta med att såväl butik och sortiment som bemötande ska fungera för människors olika behov, visar IKEA på ett föredömligt arbete med tillgänglighets- och bemötandefrågor."

och

Ica Supermarket Klostergatan med motiveringen "För personalen på Ica Klostergatan är varje
kund viktig. I butiken är det lätt att ta sig fram men framförallt är denna butik en butik för alla genom ett bemötande där den enskilda människans behov är i centrum."

Senast granskad/publicerad: