Medborgardialog för utveckling av Vätterstranden i Jönköping

Vätterstranden med gång- och cykelbana och sandstrand en solig sommardag.

Här hittar du information om den medborgardialog som om Vätterstrandens utveckling som vi gjorde under sommaren 2021.

Över 3 500 svar kommit in. Tack till dig som svarat!

Resultatet av dialogen hittar du via länken nedan.

Om utredningen av Vätterstranden

Utredningen är en del av Stadsbyggnadsvision 2.0 och ingår också i ett större visionsarbete kring Vättern i Jönköpings kommun. Jämlikhet och hållbar stadsutveckling utifrån målen i Agenda 2030 är vägledande i utredningsarbetet. Medborgardialogen som genomförs sommaren 2021 ligger till grund för den framtida utvecklingen. Efter utredningen tar kommunen fram ett förslag på gestaltning och åtgärder utmed Vätterstranden. Politikerna tar sedan ställning till det och beslutar vilka åtgärder som ska genomföras.

Senast granskad/publicerad: