Medborgardialogen om Vätterstranden 2021

Här finns en sammanställning av resultatet av en medborgardialog om hur Vätterstranden bör utvecklas.

Nu ska underlaget från medborgardialogen sommaren 2021 bli till konkreta förslag till politikerna. 

Nästan 4 000 dialogtillfällen genomfördes i somras på plats, via digitala enkäter samt riktade dialoger med specifika målgrupper som exempelvis förskolebarn och personer med fysiska funktionsnedsättningar.

I dialogen ställdes frågor om sex platser längs med Vätterstranden. Frågorna var bland annat: ”Vad gillar du mest med platsen idag?” och ”Vad tycker du är viktigast att förbättra?”. Platserna som fick flest svar var badplatsen vid Liljeholmen följt av Piren.

Här är de viktigaste förbättringsförslagen för respektive plats, enligt medborgardialogen.

Sandstranden väster om Tändsticksområdet

 • En brygga, slyröjning och städning av udden och stranden.
 • Nedskräpningen ses som en utmaning.
 • Det efterfrågas förbättring av gång- och cykelbanan.

Sjösidan vid järnvägsstationen

 • Tryggheten kopplad till att det blir en befolkad plats att stanna till vid längs transportsträckan
 • Tillgängligheten över järnvägen
 • Umgängesytor såsom picknickytor, badbryggor, kiosk och båtbrygga – något unikt som lockar
 • Därtill önskar många att buller från järnvägen avskärmas på något vis.
Vätterstranden vid Järnvägsstationen med övergång och gång- och cykelbana.

Vätterstranden vid järnvägsstationen.

Piren

 • Se till att Piren attraherar besök året runt. På kort sikt kan det ske genom event, ljusdesign eller andra mer temporära insatser. På längre sikt behöver Piren ge plats åt en större variation och av verksamheter som vänder sig till olika åldrar, är barnvänliga och fungerar årets alla säsonger. Kanske ett kafé, promenadbrygga eller kallbadhus?
 • Identifiera möjligheter till att utöka antalet sittplatser och umgängesytor utöver restaurangerna. Se även över hur utsikten kan blir mer tillgänglig för besökare.
 • En förbättring av gästhamnens funktioner och service skulle kunna sätta Jönköping på kartan för Göta kanal-resenärer.

Raksträckan Piren-undergången

 • Folklivet! Skapa platser att stanna till vid såsom kaféer, utegym och pop-up konst
 • Kopplingen till staden, till exempel vid Kristinekyrkan
 • Trädäck och bryggor.
Människor som går på gångbana utmed Vätterstranden.

Raksträckan mellan Piren och undergången.

Stranden på Liljeholmen

På kort sikt:

 • Utveckla serviceutbudet och faciliteter. Det kan ske med flexibla och tillfälliga lösningar. Plats för foodtrucks, bajamajor, lägga ut en flytbrygga.
 • Hantera nedskräpningen under sommarmånader med krattning av stranden och mer frekvent tömning av sopkärl.
 • En plastmatta längs stranden underlättar vistelsen både för de som vill komma nära vattnet med barnvagn/rullstol/rullator.
 • Åtgärder för gång- och cykelbanan. På kort sikt exempelvis uppmana förbipasserande att leda cyklar/elscooter, redan i sommar och tydligare vägmarkeringar.

På längre sikt:

 • Lättillgängliga och könsneutrala omklädningshytter, uteduschar och dricksvattenkranar.
 • Brygga för bad och lek, som även lockar till vistelse och promenader året runt.
 • Överväg att ha säsongsanställd personal på plats som kan hjälpa till med städning, undervisa i simskola, vara badvakter, hyra ut solstolar, bistå personer med funktionsnedsättning för att bada, hålla efter cykel- och elscootertrafiken och arrangera vattenlekaktiviteter för barn.
 • Åtgärder för att undanröja riskerna med trafiken på cykelbanan.

Aktivitetsytan nedanför Rosenlund

 • Ett breddat aktivitetsutbud för olika åldersgrupper.
 • Toaletter och åtgärder för minskad nedskräpning.
 • Kiosk eller kafé.
 • Mer sittplatser och umgängesytor.
 • Trygghetsskapande insatser, framför allt kvällstid.

Utifrån detta underlag kommer i nästa steg förslag tas fram och gestaltas av kommunens tjänstemän. Därefter kommer detta läggas fram till politikerna som tar beslut om genomförande.

pdf: Rapport - sammanställning av medborgardialog om Vätterstranden i Jönköping Pdf, 2.8 MB.

Senast granskad/publicerad: