Nya stambanor via Jönköping

Här finns information om att höghastighetsjärnvägarna gör att tidsavstånden till övriga Sverige kommer att krympa och att Jönköpings blir Sveriges nya knutpunkt.

I det nya järnvägsnätet får Jönköping en central roll i och med sin geografiska placering. De nya stambanorna kommer knyta samman Jönköping med Sveriges tre största städer och mellanliggande regioner. Snabbtågen kommer skapa tillväxt och arbetstillfällen, nya etableringsmöjligheter och betydligt kortare restider.

För att dra mesta möjliga nytta av de nya stambanorna är det viktigt att hela regionen jobbar för att få goda förbindelser till dessa. Det ska vara smidigt att nå stationen från olika delar av länet.

Vad händer nu?

Den 10 juni 2022 meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth en satsning på de kvarstående etapperna av nya stambanor. Det innebär att Trafikverket tillsammans med berörda regioner och kommuner kan börja planera för vart järnvägen och dess stationer ska ligga. För detta avsätter regeringen tre miljarder kronor till planläggning för delarna mellan Linköping och Borås och Hässleholm via Jönköping.

Regeringens mål är att hela systemet ska vara färdigställt år 2045. Jönköpings kommuns ambition är att tågen i vissa riktningar ska kunna börja rulla tidigare än så från Jönköpings station.

Nyttan med nya stambanor

I samband med att restiden blir kortare så kommer vi närmare varandra. Det kommer att vara möjligt att bo i en stad och jobba i en annan. Det kommer också bli lättare att få rätt kompetens på rätt plats i och med att arbetsmarknadsregionerna växer. I framtiden kommer Jönköping bli knutpunkten som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö. För att uppnå detta arbetar Jönköpings kommun för att stationen placeras inom Södra Munksjön.

Nya stambanornas sträckning

Höghastighetsjärnvägarna kommer att sträcka sig mellan Stockholm och Göteborg samt Jönköping och Malmö.

Stockholm-Göteborg

En stambana som binder ihop Sverige från väst till öst skulle föra miljontals människor närmare varandra. Satsningen på höghastighetsjärnvägen kommer att leda till ökat bostadsbyggande och skapa tillväxt i kommunen och regionen.

Med en restid på drygt två timmar mellan Stockholm och Göteborg kommer järnvägen knyta ihop landets två största städer med ett antal mellanliggande städer. Kommuner och städer som angränsar till banan kommer även att gynnas genom goda lokala och regionala förbindelser till stambanan.

Jönköping-Malmö

Spåret i södergående riktning mellan Stockholm-Jönköping-Malmö och ett antal mellanliggande städer kommer leda till kortare restider som bättre knyter samman Jönköping södra delen av Sverige.

Södra Munksjön – Jönköpings nya knutpunkt

Södra Munksjön blir Jönköpings nya knutpunkt och kommer att bli en förlängning av stadskärnan.

Med mötesintensiva platser, närhet till utbildning, hotell och dessutom en station för höghastighetsjärnvägen kommer Södra Munksjön bli en attraktiv plats både för invånare och besökare.

Utvecklingsarbetet söder om Munksjön drivs av Södra Munksjön Utvecklings AB. Bolaget ägs helt av kommunen och har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska förverkliga det fastslagna ramprogrammet.

Just nu håller delar av Skeppsbron på att byggas. Den nya stadsdelen växer fram längs med vattenlinjen på södra sidan om Munksjön.

Södra Munksjön Länk till annan webbplats.