Riktlinjer för gods- och pakethantering på Visingsöfärjan

Här finns riktlinjer för de paket och gods som läggs på godsvagnarna för vidare transport med färjan.

  • Godsvagnarna tas med i mån av tid och plats ombord
  • Ta hänsyn till godsets vikt och överlasta inte godsvagnen
  • Godset ska få plats inom godsvagnen
  • Försändelser med alkohol, tobak och farligt gods kan inte skickas med godsvagnen.
  • All transport sker på egen risk

Senast granskad/publicerad: