Resa och kollektiv­trafik

Här finns information om resor med buss, tåg och flyg, färjan till Visingsö och arbetet med hållbart resande.

Två personer i mörka kläder sitter på en buss och tittar på mobiltelefonen.