TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Åsens bostadsområde, nybyggnation

Nya stadsdelen Åsen i västra Jönköping är en fortsättning på utvecklingen av området Samset.

Illustration röda gathus med gångväg utanför.

Området Åsen ligger cirka 3 km väster om Jönköpings centrum och är en vidareutveckling av området Samset. När Åsen är färdigbyggt förväntas det innehålla cirka 1000 bostäder. Kommunen planerar även för en ny skola, förskola, sporthallar och äldreboende.

Tidplan

  • Etapp 1 startar oktober 2021 och beräknas vara klar november 2022.

Etapp 1

Etapp 1 kommer att binda samman Samsetvägen med Åsenvägen. Kommunen bygger all infrastruktur: Vatten och avlopp, fjärrvärme, el, och fiber.

Hur påverkar det mig?

  • Det blir ett ökat flöde av byggtrafik till platsen.
  • Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet förbi platsen. Vi hänvisar alltid tydligt med skyltar.
  • Respektera alltid varningsskyltar.

Information om kommande etapper kommer framöver.