TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Västra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Bottnarydsskolan, ny skolbyggnad, idrottshall och utemiljö

Under våren 2023 påbörjas arbetet med att bygga en ny skola, sporthall och utemiljö vid Bottnarydsskolan. Byggnadsarbetet beräknas pågå till och med hösten 2025.

Illustration av byggkranar som bygger en kommunal byggnad.

Tidplan och etapper

Arbetet beräknas pågå mellan 2023-2025:

 • Våren 2023 planeras förberedande arbete att genomföras. Arbetet innefattar bland annat markarbeten och
  anläggning av en utemiljö i park- och skogsområdet
  längs Movägen, väster om förskolan.
 • Sommaren 2023 planeras byggnationen av den
  nya skolan och sporthallen att påbörjas.
 • Våren 2025 beräknas eleverna kunna flytta in i
  den nya skolbyggnaden och idrottshallen.
 • Sommaren 2025 planeras rivning av den gamla
  skolbyggnaden och idrottshallen. Arbetet beräknas
  vara klar under hösten 2025.
 • Skolans utemiljö, nya parkerings- och transportytor
  kommer färdigställas i etapper under byggtiden och
  beräknas vara färdigställda i slutet av 2025.

Hur påverkas du?

Under byggnationstiden eftersträvar vi minsta möjliga påverkan på närområdet. Tillfälliga trafikomledningar med mera kan bli aktuellt.

Fakta om den nya skolan

Den nya skolan kommer ha kapacitet för 250 elever. Utöver undervisningslokaler kommer skolan att inrymma ett tillagningskök och två matsalar. Den fullstora sporthallen kommer att vara utrustad
för både skola och föreningsliv. Skolans sporthall, matsalar och hemkunskapskök kommer att finnas tillgängliga för allmänheten att hyra under kvällstid och helger

Illustrationsbild på skolan från Lindängsvägen

Skissbilder från Lindängsvägen. Foto: Tengbom

3d-vy på skolgården.

Skissbilder från skolgård. Foto: Tengbom