TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Framtidens E4 genom Jönköping

Vi gör en förstudie om hur Jönköping och Huskvarna skulle utvecklas om E4:an inte skulle vara en barriär rakt igenom staden.

Vy över Jönköping.

Stadsbyggnadskontoret fick 2016 ett uppdrag från politiken att studera stadens möjligheter att utvecklas om E4:an förändrades. Att studera hur andra kommuner jobbar med liknanden frågor var en viktig del i detta arbete. Intressanta slutsatser från detta arbete var bland annat:

  • E4:an betyder mycket för kommunens utveckling.
  • E4:an är en viktig pulsåder för kommunens lokala biltrafik.
  • E4:an och dess influensområden är en barriär som innebär utmaningar för staden att växa på ett hållbart sätt.

Efter den första inledande studien har vi nu gått vidare med en lite mer fördjupad studie, där kommunen har hjälp av en konsult. Fortsättningsarbetet ska ge kommunen mer kunskap om vad en överdäckning eller en förbifart får för konsekvenser och möjligheter.

Varför arbetar kommunen med detta?

E4:an är en statlig väg (och ett riksintresse) och vägen har betytt och betyder mycket för vår utveckling. Kommunen hade troligtvis inte haft den tillväxt som den haft om inte E4:an kommit till. E4:ans sträckning mellan Gränna och Huskvarna anses som en av landets vackraste.

Men kommunen växer och trafiken på vägen ökar för varje år. E4:an genom Jönköping upplevs ur ett nationellt perspektiv ha en speciell placering; Huskvarna avskärmas från Vättern och vägen är en stor barriär och som upptar mycket yta mitt i det urbana landskapet som utgörs av Huskvarna och Jönköping.

Vägen är intressant för kommunen och regionen utifrån många olika aspekter, inom till exempel:

  • tillväxt
  • buller
  • lokaltrafik
  • hållbar stadsutveckling.

Kommunen vill mot bakgrund av denna situation få mer kunskap och därmed mer förståelse för vilka möjligheter som skulle kunna finnas för framtidens E4:a genom Huskvarna och Jönköping. Eftersom vägen berör många krävs en bred diskussion.

Seminarium: Framtidens E4 genom Jönköping

Hur utvecklar vi ett fungerande och hållbart trafiksystem, med en av landets viktigaste motorvägar genom staden? Under våren 2022 bjöd Jönköpings kommun in till två seminarier för att diskutera denna fråga för framtidens Jönköping och E4.

Medverkande på seminarierna var bland annat forskare, projektledare och samhällsplanerare från andra kommuner som stått inför liknande utmaningar.