TYP AV PROJEKT

Kultur och fritid

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Östra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Huskvarna och Gränna, nya cykelleder och bike park

Här kan du läsa om ett projekt som ska utveckla cyklingen i kommunens östra delar. Jönköpings kommun har tillsammans med Smålands Turism fått pengar av EU för att anlägga en bike park och utveckla en cykelled som ska binda samman flera cykelparker.

Jönköpings kommun har ambitionen att bli ett nationellt cykelcentrum. Redan idag växer mountainbike (MTB) som sport och behoven av leder och cykelaktiviteter blir allt större. För att locka aktiva, publik, allmänheten, och turism, krävs ett brett utbud av cykling.

Jönköpings kommun och Smålands Turism har blivit beviljade medel av EU för att anlägga en ny bike park för downhillcykling, och utveckla ett ledsystem som binder samman fyra olika cykelparker/arenor:

  • IKHP/Huskvarna
  • Vista/Kaxholmen
  • Bauergården/Bunn med omnejd
  • Grännaberget

Längs denna väg finns fantastisk natur, vidunderlig utsikt i kuperad terräng, Bauerskogar, allt inom Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. I området finns många fina platser att besöka, andra aktiviteter att uppleva, platser att bo och äta gott på. En satsning på detta område som cykeldestination innebär att cykelupplevelsen utvidgas på ett hållbart sätt. Bilar blir inte ett måste för att ta sig till de olika områdena, och upplevelsen blir också mer trafiksäker genom att leda in cyklisterna på stigar och lågt trafikerade grusvägar.

Vad är det som ska göras?

  • En bike park för downhill planeras i anslutning till IKHP:s klubbstuga i Huskvarna. Planerna gäller 2-3 nedfartsleder, där huvuddelen går i skogen.
  • En cykelled planeras för att binda samman fyra cykeldestinationer. Detta görs främst på delvis befintliga stigar/vägar och delvis nya passager. Sträckan som avses är mellan IKHP/Huskvarnaberget och Gränna. Totalsträckan är ca 6 mil (60 000 meter) med ca 35 förbättringsställen och nya kopplingar/passager.

Bike parken kommer att anpassas delvis för barn och nybörjare, men även mer avancerade leder för de mer rutinerade kommer att anläggas. Framöver finns även planer på handikappanpassad led. Projektet sker i samverkan mellan Jönköpings kommun, Smålands turism, civilsamhället och det lokala näringslivet.

Arbetet går under namnet Jönköpings län knyter ihop och utökar sina ikoniska cykelområden.

När kommer arbetet att påbörjas?

Området där bike parken planeras är skyddat och vi inväntar för närvarande tillstånd ifrån Länsstyrelsen för att påbörja arbetet.

Detta projekt finansieras av medel från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.

EU-logotyp med blå bakgrund och tolv gula stjärnor i en ring. Under står texten "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden".