TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Rosenlundsskolans grundsärskola

Rosenlundsskolan ska få nya lokaler för grundsärskolan och ämnena musik, hemkunskap och slöjd.

Illustration av byggkranar som bygger en kommunal byggnad.

Planerad byggnation

Nu pågår skissarbetet med att ta fram en ny byggnad för grundsärskolan. Den byggnaden kommer att ha lokaler för slöjd, hemkunskap och musik. De gamla lokalerna för slöjd och hemkunskap kommer på sikt att rivas.

Den nya grundsärskolan dimensioneras för 60 platser i årskurs 1-6 och 30 platser i årskurs 7-9. När särskolan lämnar sina befintliga lokaler i mellanstadiebyggnaden kan övriga verksamheter expandera.

För att säkerställa Rosenlundsskolans kapacitet på lång sikt, ca. 20 år, görs en ändring av detaljplanen för Rosenlundskolans område.

Tidplan

Förhoppningen är att den nya skolbyggnaden ska stå klar 2025.