TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Huskvarna

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Sanda högstadium, nybyggnation

Ett nytt högstadium ska byggas i Huskvarna intill Sandagymnasiet.

Vi bygger ett nytt högstadium i Huskvarna med anledning av att elevunderlaget ökar.

Sanda högstadium kommer ha kapacitet för cirka 630 elever i årskurs 7-9. I projektet ingår även grundsärskola om cirka 30 elevplatser. En fullstor sporthall kommer även att etableras i anslutning till den nya skolan. Den nya skolan kommer även att innehålla matsal och storkök för Sandagymnasiet.

Tidplan

  • Projektering 2021 – hösten 2022
  • Upphandling hösten 2022 – årsskiftet 2022/2023
  • Beräknad byggstart våren 2023
  • Beräknad invigning augusti 2025