Driftsbidrag till enskilda vägar

Blommor och grönskande ängar.

Här finns information för markägare eller föreningar som ansvarar för drift och underhåll av enskild väg och som vill ansöka om vägbidrag.

Jönköpings kommun ger kommunalt bidrag till drift och underhåll av enskilda vägar. I Jönköpings kommun finns enskilda vägar som inte sköts av stat eller kommun. Det är istället andra som som ansvarar för drift och underhåll som till exempel:

  • markägare
  • samfällighetsföreningar
  • vägföreningar
  • vägsamfälligheter
  • ideella föreningar

Skicka in protokoll från årsmötet för att få bidraget

För att få det kommunala bidraget behöver föreningen eller vägsamfälligheten först ansöka om bidrag hos Trafikverket. Först när ansökan är beviljad av Trafikverket kan väghållaren även få driftsbidrag från Jönköpings kommun.

Trafikverket: Ansök om bidrag för enskilda vägar Länk till annan webbplats.

Jönköpings kommun ger driftsbidrag upp till 30 % av Trafikverkets beräknade kostnader till drift och underhåll av dessa vägar. Från och med 1 januari 2023 betalas driftsbidrag som avser 2021 och 2022 ut.

För att få del av bidraget från kommunen behöver du göra så här:

  • Ange föreningens eller vägsamfällighetens nummer
  • Skicka in innevarande års årsmötesprotokoll.
  • Bifoga föregående års verksamhetsberättelse eller en ekonomisk redogörelse (underskrivet och justerat).

Adress:

Jönköpings kommun
Avdelningen Gata Park Skog
Administrativa enheten
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: