Gaturenhållning

Här finns information om gaturenhållning och sandupptagning.

Renhållning av gator sker dagligen i de centrala delarna och en gång om året i ytterområdena. Sandupptagning sker när vi bedömer att vintersäsongen är över.

Renhållning av gator utförs mest med maskiner men också för hand där maskinstädning inte är möjlig. Krossat glas sopar vi upp snarast möjligt. Hårdgjorda ytor som asfalt, stenläggningar etc ogräsbekämpar vi med sopande stålborstar där det är möjligt, men även manuellt.

Papperskorgar och hundlatriner

Papperskorgar och hundlatriner töms när det behövs. I anslutning till hundlatriner tillhandahåller kommunen också plastpåsar att plocka upp hundlort med.

Trottoarer

Under tiden 1 maj till 31 oktober ansvarar fastighetsägaren för renhållning av gångbanor, inklusive ogräsbekämpning och lövupptagning i anslutning till fastigheten.

Stränder

Renhållning av kommunens badstränder är Fritid Jönköpings ansvar, undantaget är Vätterstranden som tekniska kontoret ansvarar för.

Klotter

Klotter på kommunal egendom anmäls till tfn 036-10 50 00. Målet är att det ska avlägsnas inom två arbetsdagar vid plusgrader. Personangrepp samt rasistiskt klotter avlägsnas snarast.

Senast granskad/publicerad: