Sandupptagning, sandsopning

Lastbild som sopar upp sand.

Här hittar du information om hur sanden som använts till halkbekämpning samlas upp när vintersäsongen är över.

Målet är att sandupptagningen ska vara klar senast den 1 juni, men det beror också på vädret.

Vi börjar i de centrala delarna sedan kör vi område för område. Även gång- och cykelvägar kör vi område för område. Vi sätter in extra resurser för att arbetet ska gå så fort som möjligt.

Senast granskad/publicerad: