Sopsaltning av cykelbanor

Informationsskylt om sopsaltning

Här hittar du information om sopsaltning av gång- och cykelväg. Sopsaltning innebär att ett och samma fordon både sopar och saltar samtidigt.

Gång- och cykelvägen mellan Huskvarna och Bankeryd sopsaltas under vintern.

Fordonet är utrustat med både plogblad, sopvals och saltspridare. En mindre mängd snö kan tas bort direkt vid sopningen. Om det är större mängder snö kan en extra plogning dock behövas före sopsaltningen.

Varför sopsaltning?

Syftet är långsiktigt att få fler att cykla även vintertid. Jönköpings topografi är komplex - stadsnära sjöar som drar in fukt på cykelbanorna, stora höjdskillnader runt stadskärnan, med temperatur- och väderleksskillnader som ibland medför utmaningar.

Enligt friktionsmätningar gjorda av VTI (Sopsaltning av cykelvägar – för bättre framkomlighet och säkerhet för vintercyklister, 2014) kan friktionen variera ganska mycket längs de sopsaltade cykelstråken.

Här finns risk för hala partier längs de sopsaltade stråken:

  • Skadad eller ojämn beläggning
  • Avvikande beläggning, t ex betongplattor och smågatsten
  • Cykelmyror och annan vägmarkering
  • Brunnslock
  • Där osaltade stråk korsar eller ansluter
  • Där cykelstråk korsar bilväg – särskilt cykelöverfarter med röd termoplastisk beläggning
  • Nedsmutsning från byggtrafik

Cykla försiktigt!

Senast granskad/publicerad: