Industrispår för tåg

Här finns information om att Jönköpings kommun äger ett vitt förgrenat industrispår (sidospår) som binder ihop privata spår med stambanan som passerar genom Jönköping. 

Stambanan Falköping - Jönköping - Nässjö är en förbindelse mellan de västra och södra stambanorna.

Industrispåren i Jönköpings centrala delar är indelat i tre olika spårområden. Alla förgreningar har anslutning till ett flertal privata infrastrukturförvaltare.

Jönköpings kommuns södra spårområde ligger ca 10 km söder om Jönköpings tätort och förbinder industriområdet Torsvik med Banverkets spår vid Månsarps station.

Järnvägarna är en viktig logistiksatsning

Jönköpings kommun arbetar aktivt tillsammans med organisationer, myndigheter och företag för att stärka det lokala näringslivets position och konkurrenskraft. Ett flertal aktiviteter drivs för att stimulera företagande och tillväxt. Infrastruktur och logistik och i synnerhet järnvägsdrift är en viktig del i Jönköpings kommuns framgångsrika satsningar.

Jönköpings kommun är ett väl utvecklat logistik- och transportcentrum för effektiva logistiklösningar, där transporter till och från företagen sker med järnväg.

Senast granskad/publicerad: