Blomlådor som dämpar hastigheten på gatan

En blomlåda på en gata.

Här finns information om att fastighetsägare kan få tillstånd att placera ut blomlådor på gatan för att dämpa hastigheten.

Blomlådorna får stå framme mellan 15 april och 15 oktober. De fungerar då som farthinder eftersom bilar och andra fordon tvingas att väja för dem.

Tillståndet gäller för en säsong. Du som fått tillstånd behöver varje år ansöka om förlängt tillstånd, det kommer en påminnelse hem i brevlådan.

Ansökningar för nytt eller förlängt tillstånd för årets säsong behandlas årligen under ansökningsperioden i mars-maj. Ansökningsperioden är slut för i år.

Ditt ansvar som kontaktperson

Informera dina närmaste grannar

För att inte blomlådorna ska orsaka irritation för andra utmed gatan är det viktigt att du informerar om den eventuella utplaceringen av blomlådor och skälet till detta.

Bygg blomlådor och plantera blommor i dem

Det är du som kontaktperson, ensam eller tillsammans med dina grannar, som bekostar och bygger blomlådorna enligt den ritning som du får av oss vid platsbesök. Då levereras även reflexerna som måste finnas på samtliga sidor. Du ska också se till att det finns blommor planterade i blomlådorna.

Var anträffbar

Om du är bortrest under en längre period ska en annan person anmälas som kontaktperson till oss på trafikavdelningen. Du når oss via Kontaktcenter på telefon 036-105000.

Se till att blomlådorna inte flyttas

Det är speciellt viktigt att blomlådorna inte flyttas från den plats vi markerat vid platsbesök. Om du vill ändra placeringen måste trafikavdelningen kontaktas. Det har förekommit att lådorna blivit en spännande lekplats för barn. Detta måste undvikas så att inte ett barn dyker upp oväntat bakom några blomlådor

Regler för utplacering av blomlådor

  • Blomlådorna får stå ute på gatan mellan 15 april–15 oktober.
  • Du som kontaktperson ansvarar för renhållningen runt lådorna under den tid de är utplacerade.
  • Tillståndet gäller för 1 år i taget och kan förnyas efter omprövning via telefon eller genom att fylla i den blankett som kommer att finnas tillgänglig på den här webbsidan under ansökningstiden.
  • Blomlådorna bör inte placeras närmare gatukorsning än 20 meter.
  • Det är viktigt att de fastighetsägare som finns i direkt anslutning till blomlådorna har en positiv inställning till utplaceringen.
  • Blomlådorna placeras enligt ritning nedan:

Ritning över hur blomlådorna ska placeras på gatan.

Senast granskad/publicerad: