Så jobbar kommunen med trafiksäkerhet

Här hittar du information om kommunens arbete med trafiksäkerhet.

Oavsett om du väljer att cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen ska du kunna ta dig fram enkelt och säkert i Jönköping. God trafiksäkerhet uppnås när trafikanterna använder bilbälte, cykelhjälm, kör nyktra och följer trafikregler och hastighetsbegränsningar.

Önskemål om sänkta hastigheter och olika åtgärder på vägarna är ofta svåra att tillgodose eftersom kommunen jobbar strukturerat utifrån långsiktiga planer och styrdokument för att skapa en långsiktigt hållbar och säker trafikmiljö. Förekommer det incidenter eller om många i ett område upplever stor otrygghet i trafiken, är vi självklart ändå tacksamma över att få veta det. Hör i så fall av dig till kontaktcenter.

Bidra till en bättre trafiksäkerhet

Så här bidrar du enkelt till en bättre trafiksäkerhet och minskar risken för olyckor:

  • Bär reflexer när det är mörkt ute.
  • Håll alltid hastigheten.
  • Håll avstånd till fordonen framför.
  • Använd cykelhjälm när du cyklar och alla i bilen ska ha bilbälte.
  • Tänk också på att aldrig köra bil onykter eller påverkad av medicin.

Hastighetsbegränsningar

Symbol - Varför Därför, kommunen förklarar.

För några år sedan gjorde vi en översyn av hastighetsgränserna både i centrala Jönköping och andra tätorter i kommunen. Detta grundade sig på ett riksdagsbeslut om att se över hastigheterna för att framförallt minska antalet olyckor med oskyddade trafikanter - det vill säga gående, cyklister och mopedister. Vid denna översyn sänktes hastigheten från 50 km/h till 40 km/h på de flesta gatorna och vägarna i kommunens tätorter.

En sänkning med tio kilometer i timmen kan innebära skillnaden mellan liv och död vid en bilolycka. Förutom stor betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får bidrar sänkt hastighet till mindre buller och minskade utsläpp.

Därför gäller hastigheten till 40 km/timmen på de flesta vägarna i Jönköping.

Senast granskad/publicerad: