Trafik och gator

Munksjöbron

Här hittar du information om kommunens arbete med trafiksäkerhet, gatubelysning och skötsel av gator och vägar.

Trafikfrågorna i Jönköpings kommun sköts av utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret. Vi planerar och projekterar alla åtgärder på vårt gatu- och cykelnät och tekniska kontoret ansvarar för drift och underhåll.

Tekniska kontoret är den förvaltning som ansvarar för underhåll, till exempel omasfaltering, snöröjning, reparationer, och gatusopning.

Har du synpunkter på hur gator, cykelvägar och gångbanor sköts, kontakta Kontaktcenter 036-10 50 00.

Önskemål om sänkta hastigheter och olika åtgärder på vägarna är ofta svåra att tillgodose eftersom kommunen jobbar strukturerat utifrån långsiktiga planer och styrdokument för att skapa en långsiktigt hållbar och säker trafikmiljö. Förekommer det incidenter eller om många i ett område upplever stor otrygghet i trafiken, är vi självklart ändå tacksamma över att få veta det. Hör i så fall av dig till kontaktcenter.

Video - Varför planerar vi trafiken och staden som vi gör?

Senast granskad/publicerad: