search
Sök
menu
Meny
Sök

Trafik och gator

Munksjöbron.

Oavsett om du väljer att cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen ska du kunna ta dig fram enkelt och säkert i Jönköping.

Trafikfrågorna i Jönköpings kommun sköts av utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret. Vi planerar och projekterar alla åtgärder på vårt gatu- och cykelnät och tekniska kontoret ansvarar för drift och underhåll.

Har du synpunkter på hur gator, cykelvägar och gångbanor sköts, kontakta Kontaktcenter 036-10 50 00. I övriga frågor är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning!

Video - Varför planerar vi trafiken och staden som vi gör?