Trafik, gator och järnvägar

Här hittar du information om kommunens arbete med trafiksäkerhet och skötsel av gator och vägar.

Munksjöbron sett från söder. I förgrunden syns grönska och i bakgrunden syns flerbostadshusen på Östra kajen.