search
Sök
menu
Meny
Sök

Övergångsställen och gångpassager

Ett övergångsställe är en plats på en väg, eller gata, där det är avsett att gående ska gå om de vill passera över. En gångpassage är en plats där man underlättat för gående att korsa körbanan.

Oreglerat övergångställe

"Herr Gårman"-vägmärke och/eller vita "zebraränder" i gatan ska finnas. Om det är grusväg räcker det med "Herr Gårman"-märke.

Gående har företräde, vilket innebär att fordonstrafiken ska stanna för att släppa fram gående men gångtrafikanterna får inte heller utsätta sig eller andra för onödig fara.

Observera att cyklister inte har företräde på övergångställen!

Ljusreglerat övergångställe

Vita "zebraränder" ska finnas i gatan kombinerat med ljus i form av röd och grön gubbe. Eventuell svängande fordonstrafik som har grönt samtidigt som de gående ska stanna för att släppa fram de gående.

Passager för gående och cyklister

Vi har skapat passager (som inte är övergångsställen) för att göra det lättare för gående och cyklister. Där har vi tagit bort trottoarkanter och byggt avsmalningar, dels som farthinder och dels för att tydliggöra trafikmiljön.
 
Vid en passage gäller samma trafikregler som var som helst på en väg- eller gata, det vill säga att gående och cyklister har väjningsplikt, men också att fordonsförare ska anpassa hastigheten så att gående som redan börjat korsa gatan, ska beredas tillfälle att passera på ett säkert sätt.
  
Övergångsställen (med skyltar och målade vita streck) invaggar gående i en falsk trygghet, medan övriga passager kräver ett ökat samspel mellan fordonsförare och gående/cyklister och därmed ger en ökad reell säkerhet och minskat antal olyckor.

Trafiksäkerhetsåtgärder kan vara av fysisk karaktär såsom skyltning, passager och avsmalningar. Men den bästa åtgärden kan du göra själv. Visa hänsyn och respekt mot dina medmänniskor. Se dig för, sänk hastigheten och kör aldrig trött eller onykter. Det finns flera goda anledningar till att det finns vägskyltar som talar om för dig hur du ska uppträda i trafiken.