search
Sök
menu
Meny

Sandupptagning, sandsopning

Lastbild som sopar upp sand.

Sanden som använts till halkbekämpning under vintern samlas upp igen när vi bedömer att vintersäsongen är över.

Målet är att sandupptagningen ska vara klar senast den 15 maj, men det beror också på vädret

Vi börjar i de centrala delarna sedan körs område för område. Gång- och cykelvägar körs även de område för område. Extra resurser sätts in för att arbetet ska gå så fort som möjligt.