Trafiksäkerhet

Här hittar du information om kommunens arbete med trafiksäkerhet och åtgärder för att dämpa hastigheten på gator.

Oavsett om du väljer att cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen ska du kunna ta dig fram enkelt och säkert i Jönköping. God trafiksäkerhet uppnås när trafikanterna använder bilbälte, cykelhjälm, kör nyktra och följer trafikregler och hastighetsbegränsningar.

Så bidrar du enkelt till en bättre trafiksäkerhet och minskar risken för olyckor:

 • Bär reflexer när det är mörkt ute.
 • Håll alltid hastigheten.
 • Håll avstånd till fordonen framför.
 • Använd cykelhjälm när du cyklar och alla i bilen ska ha bilbälte.

Tänk också på att aldrig köra bil onykter eller påverkad av medicin.

Varför är maxhastigheten 40 km/h i centrala Jönköping?

Symbol - Varför Därför, kommunen förklarar.

För några år sedan gjorde vi en översyn av hastighetsgränserna både i centrala Jönköping och andra tätorter i kommunen. Detta grundade sig på ett riksdagsbeslut om att se över hastigheterna för att framförallt minska antalet olyckor med oskyddade trafikanter - det vill säga gående, cyklister och mopedister. Vid denna översyn sänktes hastigheten från 50 km/h till 40 km/h på de flesta gatorna och vägarna i kommunens tätorter.

En sänkning med tio kilometer i timmen kan innebära skillnaden mellan liv och död vid en bilolycka. Förutom stor betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får bidrar sänkt hastighet till mindre buller och minskade utsläpp.

Därför gäller hastigheten till 40 km/timmen på de flesta vägarna i Jönköping.

Kommunens trafiksäkerhetsprogram

Kommunen har ett trafiksäkerhetsprogram som anger inriktningar och prioriterade områden som kommunen ska jobba med att förbättra under en femårsperiod.

Trafiksäkerhetsarbete fram till 2025 ska inriktas mot fyra insatsområden:

 • Gångtrafik – Att färre gående skadas i singel- och kollisionsolyckor på
  kommunens vägar.
 • Cykeltrafik – Att färre cyklister skadas i singel- och kollisionsolyckor på
  kommunens vägar.
 • Upphinnandeolyckor – Att färre motorförare och -passagerare skadas i
  upphinnandeolyckor på kommunens vägar.
 • Skol- och fritidsvägar – Att fler barn går och cyklar till skola och fritidsaktiviteter och att trafikmiljöerna kring skolor utformas på ett trafiksäkert och tryggt sätt med barnens behov och förutsättningar i fokus.

Senast granskad/publicerad: