search
Sök
menu
Meny
Sök

Utveckling och projekt i stadsmiljön

Här presenteras en del projekt och vad som pågår i år med utveckling, nybyggnation och ombyggnation i Jönköping och Huskvarna.

Hela tiden pågår utveckling, nybyggnation och ombyggnation på någon plats i staden i Jönköping och Huskvarna. En del utvecklingsområden har egna sidor.

Tillfälliga omvandlingar

Vi gör ibland tillfällig omvandlingar i form av bland annat sommargågator, möblerade platser, gröna överraskningar och belysningsprojekt. Detta gör vi för att testa hur stadsmiljön kan utvecklas, få mer stadsliv och bli trivsammare för människor att mötas på.

Läs mer om tillfälliga stadsmiljöomvandlingar

Utveckling av stadsmiljö och stadsdelar

Huskvarna centrum

Vi gör en utredning av stadsmiljön och behoven i centrala Huskvarna, med fokus på Jönköpingsvägen, Rosenborgsgatan och deras koppling mot Esplanaden.

Läs mer om utveckling i Huskvarna centrum

Magnus Ladulås plats

Magnus Ladulås plats intill Munksjön i centrala Jönköping har länge varit en tillfällig parkering. Nu planeras hur platsen kan utvecklas. Förhoppningen är att arbete med att bygga om platsen ska kunna starta under 2021.

Läs mer om utvecklingen av Magnus Ladulås plats

Munksjökajen, upprustning av nya strandpromenaden

Just nu pågår renovering av Munksjökajen nedanför pappersbruket. Denna sträcka kommer bli klart hösten 2021 och blir då ett över 500 meter långt stråk utmed Munksjön.

Läs mer om Munksjökajen

Södra Munksjön och Skeppsbron

Utvecklingen av Jönköpings nya centrala stadsdel söder om Munksjön görs genom det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB).

Läs mer på sodramunksjon.se Länk till annan webbplats.

Öxnehaga

Ett långsiktigt arbete med stadsdelsutveckling på Öxnehaga pågår. Det handlar både om förbättringar i den fysiska miljön och att jobba med social hållbarhet på olika sätt.

Läs mer om stadsdelsutveckling på Öxnehaga

Pågående detaljplaner

Pågående och kommande vägarbeten

Belysning för en tryggare stadsmiljö

Vi arbetar aktivt med belysning för att skapa en trygg och säker miljö för människor och trafik.

Läs mer och rapportera platser med otrygg belysning