Vägarbeten på gator, cykelvägar och gångvägar

Gatstenar, sand och en tillplattare.

Här hittar du pågående vägarbeten som kan påverka trafikanter, gående och cyklister. Det kan vara nybyggnation  av vägar, restaurering, VA-arbeten m.m. som kan orsaka avstängning eller  trafikstörningar.

Räkna med att restiden blir längre i berörda områden. Om du har möjlighet att förändra transportsätt eller tidpunkt för din resa, så kan det underlätta både för dig och andra.

Målet: en bättre infrastruktur

Gemensamt för arbetena är att de syftar till att förbättra vår infrastruktur. Broar, gator, cykelvägar och VA-ledningar - allt behöver förnyas emellanåt. 

Tack för visad hänsyn!