search
Sök
menu
Meny

Föreningsportal

Kultur- och fritidsförvaltningen lanserar ett nytt program för hantering av bidrag och närvaroregistrering 1 mars 2018.

Föreningsportal - gäller inte kulturföreningar

Införande av nytt IT-stöd innebär att bidragsberättigad förening ska utse en föreningsadministratör och fylla i en fullmaktsblankett.

Föreningsadministratören får sedan tillgång till den nya föreningsportalen och kan via den enkelt följa sina ärenden och hantera de olika funktionerna. En förening kan ha en eller flera föreningsadministratörer och samtliga måste ha tillgång till mobilt BankID.

Kulturföreningar, särkilda regler

För Kulturföreningar gäller särskilda regler, information om dessa återfinns under rubriken Bidrag till kulturföreningar och studieförbund.

Söka bidrag

Ansökan om aktivitets- och driftbidrag m.fl. bidrag för föregånde års verksamhet, ska precis som tidigare göras senast 1 mars.

För en komplett ansökan ska verksamhetsberättelse (undertecknad av styrelsens ordinarie ledamöter), resultat- och balansräkning, revisionsberättelse (undertecknad av revisor), verksamhetsplan, budget och årsmötesprotokoll (undertecknat) lämnas. Dessa handlingar ska lämnas en vecka efter föreningens årsmöte, om tidpunkten för årsmötet är senare än 1 mars.

Innan ansökan om aktivitetsbidrag görs i den nya Föreningsportalen måste föreningen ha förberett och ha tillgång till följande uppgifter:

  • Antal medlemmar
  • Deltagartillfällen/sammankomster (gäller bara för 2017 års verksamhet)
  • Kostnader för eventuella lokaler och anläggningar

Aktivitetsbidrag och driftbidrag

Ansökan görs i Föreningsportalen. Länk till Föreningsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inloggning till Föreningsportalen

Inloggning i föreningsportalen sker med hjälp av mobilt BankID. För att få tillgång till föreningsportalen krävs att föreningen har lämnat in en fullmakt. Fullmaktsblankett finns under rubriken Självservice.

Kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag

Övriga bidrag som föeningslivet kan ansöka om, finns också i Föreningsportalen. Beroende på typ av förening, variera det vilka bidrag föreningen har möjlighet att ansöka om.