search
Sök
menu
Meny

Föreningsportal (fritid)

I föreningsportalen hanterar vi bidrag och registrering av närvaro.

OBS! För kulturföreningar gäller särskilda regler, information om dessa återfinns under rubriken Bidrag till kulturföreningar och studieförbund.

Föreningsportalenlänk till annan webbplats

För att få tillgång till föreningsportalen ska föreningen välja en förenings­administratör och fylla i en blankett om fullmakt. En förening kan ha en eller flera förenings­administratörer.

Fullmakt för föreningsportalöppnas i nytt fönster (pdf, 134.2 kB)

Förenings­administratören loggar in i föreningsportalen med hjälp av mobilt BankID.

Förenings­administratören får därefter tillgång till föreningsportalen och kan enkelt följa föreningens ärenden och hantera de olika funktionerna.

Söka bidrag senast 1 mars

Föreningen ska söka aktivitets- och driftbidrag med flera bidrag senast 1 mars.

För en komplett ansökan ska föreningen redovisa

 • verksamhets­berättelse (undertecknad av styrelsens ordinarie ledamöter)
 • resultat- och balansräkning
 • revisionsberättelse (undertecknad av revisor)
 • verksamhetsplan
 • budget
 • årsmötesprotokoll (undertecknat)
 • och en beskrivning om hur föreningen förhåller sig till Kultur- och fritidsförvaltningens värdegrund.

Dessa handlingar ska läggas in i föreningsportalen senast en månad efter föreningens årsmöte.

Före ansökan ska registreringen av närvaro för föregående år slutföras i föreningsportalen. Föreningen ska också förbereda och ha tillgång till följande uppgifter:

 • Antal medlemmar
 • Kostnader för eventuella lokaler och anläggningar

Närvaroregistrering för föreningar

Föreningar som får bidrag utifrån verksamhetens omfattning, ska registrera närvaro i föreningsportalen. Föreningar som använder IdrottOnline (IOL) eller annat digitalt program som är kompatibelt med IOL, slutför registrerad närvaro i IOL.

Föreningen ska dessutom bocka för i IOL att kommunen får hämta föreningens kommunfiler i IOL. Kultur- och fritidsförvaltningen gör sedan en automatisk överföring av uppgifterna efter 15 mars varje år.

Föreningsportalenlänk till annan webbplats

Det finns traditionella närvarokort att fylla i för hand. Närvaron i underlagen måste dock i efterhand registreras digitalt i IdrottOnline eller föreningsportalen.

pdf: Närvarokort, idrottsföreningaröppnas i nytt fönster (pdf, 137.6 kB)

pdf: Närvarokort, övriga föreningaröppnas i nytt fönster (pdf, 71.7 kB)

Aktivitetsbidrag och driftbidrag

Ansökan görs i föreningsportalen.

Föreningsportalenlänk till annan webbplats

Övriga bidrag

Övriga bidrag som föreningen kan ansöka om, finns tillgängliga i föreningsportalen. Beroende på typ av förening varierar det vilka bidrag som går att ansöka.

Föreningsportalenlänk till annan webbplats

Ändrade bidragsregler under pandemiperioden

Under pandemiperioden har vi gjort tillfälliga ändringar gällande bidragsregler. Dels gäller det aktivitetsbidraget som är kärnan i många idrottsföreningars ekonomi. Många föreningar har vittnat om en minskning gällande antal aktiviteter på grund av Corona och har uttryckt oro gällande minskad intäkt inför 2021. Därför gäller följande:

 • Aktivitetsbidrag (ej kulturföreningar): Nivån på aktivitetsbidraget förblir oförändrat 2021 för att föreningar ska kunna budgetera med en säker intäkt oavsett om deltagandet minskar. Föreningar kan räkna med minst samma bidrag 2021 som man erhöll 2020.
 • Arrangemangsbidrag (ej kulturföreningar): Arrangörsförening kan få bidrag för upparbetade kostnader inför ett arrangemang trots att arrangemanget blivit inställt. Gäller inte om arrangemanget kan flyttas fram.