search
Sök
menu
Meny

Allemansrätten

Allemansrätten

Allemansrätten ger dig rätten att fritt vistas i naturen. Men den handlar också om att ta ansvar för natur och djurliv och att visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Kort sagt: att inte störa och inte förstöra.

De flesta av oss använder Allemansrätten flera gånger i veckan. När vi är ute och promenerar, joggar, plockar bär, badar eller fiskar. Även om vi tycker att vi har bra koll är det bra att påminna oss om vad som gäller i olika situationer. Tillsammans kan vi se till att vi får behålla denna unika rätt.

Rättigheter, skyldigheter – och möjligheter.
Allemansrätten omfattar rättigheter och skyldigheter i skog och mark. På åkrar, ängar, sjöar och bryggor. Det är inte alltid lätt att veta vad som gäller men oftast kommer du långt med sunt förnuft. Om du är osäker, har Naturvårdsverket samlat all information på en webbsida – du hittar den via länken nedan. Där finns även länkar till information på flera olika språk.

Kort om de vanligaste siutationer då vi använder Allemansrätten:

Privat mark: Du får vistas överallt, förutom på någon annans tomtmark. Du får inte köra motorfordon på privat väg och och undvik att lägga till vid privat brygga.

Åker- och ängsmark: Var snäll mot det som växer, gå inte över sådda åkrar, vallar eller skogsplanteringar. Och om du passerar en grind, glöm inte att stänga den efter dig – så riskerar du inte släppa ut några tamdjur.

Eldning: Det går bra att göra upp eld, om det inte utfärdats ett särskilt förbud (på grund av exempelvis torka). Kolla alltid en extra gång så att du inte lämnar glödande kol på platsen.

Brutna kvistar: Det är förbjudet att bryta kvistar från träd och buskar. Det är inte heller okej att plocka björkris på annans mark.

Fågelägg: Om du tar fågelägg räknas det som jakt – och du får inte jaga på annans mark. Givetvis är det även förbjudet att skada fåglars bon, ägg eller ungar. Var alltid försiktig i närheten av fågelbon.

Tältning: Du får tälta en natt utan att fråga markägaren om lov. Vill du stanna längre måste du be om lov – och få ett löfte, förstås.

Fiske: Du är inte tillåtet att fiska på andras vatten utan tillstånd eller fiskekort, inte ens med metspö!

Skräp: Lämna aldrig skräp i naturen – det är den enklaste regeln att följa.