Tenhultsbadet

Grässtranden, bryggan och vattnet sett från land.

Här finns information om Tenhultsbadet, ett friluftsbad vid Tenhultasjön, strax söder om samhället Tenhult.

Här finns trevliga gräsytor, sandbotten och brygga ut i vattnet.

En sjö som Tenhultasjön har tusentals år av löv och grenar på sin botten, det som idag är gyttja. Denna gyttja rör på sig det är därför det uppstår hålor på sjöbotten. Nu när vi tagit bort vass så rör botten på sig än mer eftersom syre kommit ner till botten.

Detta har Miljökontoret och Länsstyrelsen konstaterat. De avspärrningar som är uppsatta idag måste respekteras så inga olyckor uppstår.

Blir det fler hålor så meddela kommunens kontaktcenter via 036-105000.

Vi gör inte fler åtgärder nu då risken är att det rör på sig ännu mer. I höst kommer vi, tillsammans med entreprenör och vattenexperter att göra en plan för fortsatta åtgärder.

Aktuella badtemperaturer

Den officiella mätningen av badtemperaturer och vattenprover sker årsvis mellan 1 juni och 31 augusti.

  • Temperatur i vattnet: 16 grader ( )
  • Analys av badvattnet: Tjänligt (enligt Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG, version 10 2016-05-12). ( provdatum)

Tjänligt:

Fritt fram att bada.

Vattnet uppfyller de satta kraven.

Tjänligt med anmärkning:

Kommunen avråder inte från bad, men ger rådet att vara försiktig.

Otjänligt:

Kommunen avråder direkt från bad.

Kommunen kommer att följa upp varför bakteriehalten är förhöjd och om det behövs åtgärder för att hantera föroreningskällan.

Fakta om Tenhultsbadet:

Mark: Gräs
Botten: Sand
Brygga: 1 st
Hopptorn: Nej

Grillplats: Ja
Omklädningshytt: Nej
Toalett: TC (torrdass)
Lekplats: Ja, klätterställning

Sopkärl: Ja
Övrigt: Beachvolleyplan
P-platser: ca 40 st. 10 m till stranden
Tillgänglighet för rullstolsburna: Platt mark, ej ramp

Livräddningsutrustning: Samtliga badplatser har livräddningsutrustning. Utrustningen får endast användas när någon befinner sig i nöd. Anmäl fel på utrustningen via e-tjänst eller till kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: