search
Sök
menu
Meny
Sök

Friluftsområde

En skog som ligger vid en sjö.

I Jönköpings variationsrika natur finns många fina strövområden och gott om stigar i den tätortsnära skogen. Du hittar också friluftsområden bland våra tätortsnära naturreservat.

Naturlandskapet har en spännvidd från Visingsö ekskog med en spännande kulturhistoria till magra tallmoskogar i Axamo och Backamo och vildmarkslik natur på Dumme mosse. I stadslandskapet hittar du Junebäckens gröna stråk från Vättern till Vattenledningsparken eller Rocksjöns naturreservat och våtmark.