search
Sök
menu
Meny

Axamo

Ett friluftsområde för en triathlon, cykla dit, spring och simma. Men skogen är även öppen för dig som vill strosa lugnt och är tillgänglig för alla med barnvagn eller rullstol.

Stigarna är generöst breda och elljusspåret har en tillrättalagd grusbädd.

Kommunens skötsel av Axamoskogen är kontinuitetsskogsbruk. Här ska alltid finnas stora och små träd överallt, vilket gynnar ett rikt skogsekosystem. De största och äldsta träden sparas liksom död ved som ger liv åt många andra arter för en rik biologisk
mångfald.

Axamoskogen och sjön är granne med högmossen Dumme mosse och ligger högt i landskapet. Axamosjön är en källsjö med svagt brunfärgat men klart vatten. Grundvatten strömmar genom sjön från Dumme mosse mot Vättern.

Snörika vintrar kan du åka på Hallbys långa skidspår till Dumme mosse, med start i Axamoskogen.