search
Sök
menu
Meny
Sök

John Bauers park

John Bauers park knyter samman Kålgården och Knektaparken. Här finner du vackra gångstråk och frisbee-golf.

Insats för biologisk mångfald

I området har vi flera insatser för att gynna vilda pollinatörer och andra insekter som bidrar till ekosystemet och biologisk mångfald.

En äng med olika sorters blommor hjälper insekterna att hitta mat och har därför större chans att överleva. Vi har bearbetat marken, sått och planterat olika sorters växter. Ängen sköts genom att den på våren städas från gamla löv, kvistar och grenar (så kallad fagning). Efter blomning klipper vi våra ängar med slåttermaskin och låter växterna ligga kvar och fröa av sig i några dagar för att sedan samla upp och föra bort dem. Detta gör att de nyttiga växterna sprids och växer upp igen.

Pluggplantor och frösådd i John Bauer-parken.

Här planteras pluggplantor och frön för att skapa en välkomnande miljö för olika insekter.